Kvalifikované služby pre bytové domy

ZADAŤ DOPYT    i?

Kvalifikované služby pre bytové domy

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Kompletná obnova bytového domu / Poschodí: 7, Bytov: 46, Počet vchodov: 2, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1975, Strecha: Plochá, Obvodové múry: Panel, Hrúbka muriva: do 30 cm, Rozsah obnovy: Zateplenie obvodových stien, strechy, stropu suterénu, stien a stropu prízemia, Výmena zábradlí a odstránenie systémových porúch balkónov, Zasklenie lodžií, Úprava spoločných priestorov, Výmena výťahov a otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia, Prestavba výťahovej šachty, Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov, Montáž kamerových systémov, Nové vchodové dvere, poštové schránky a domový vrátnik, Bezbariérová úprava vstupov do budovy, Nové okná pre spoločné priestory, Výmena vetracej šachty, stupačkových a ležatých rozvodov.


   Prikladám projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…

   Požiadajte o seriózne ponuky a ušetrite na nákladoch za opravy a údržbu bytového domu.

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Odborné prehliadky Bratislava

   Dopyt na obnovu bytového domu, opravy, odborné prehliadky, havarijné stavy, nové inštalácie a komplexné stavebné práce…

   S nami to zvládnete so zavretými očami! Opravujte a renovujte bez zbytočných starostí.

   Na jednom mieste nájdete inštalatérov, elektrikárov, revíznych technikov, zámočníkov…

   Kvalifikované služby pre bytové domy vždy po ruke!

   Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2021-11-01T10:39:44+01:00

   Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

   Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-11-01T10:40:32+01:00

   Prihlás sa na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v čase od 13:00 do 14:30 hod. Témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

   Dopyt na komplexnú obnovu bytového domu, realizácia…

   Obvyklý rozsah prác obnovy bytového domu:

   Zateplenie obvodových stien, strechy, stien a stropu prízemia, suterénu. Výmena výťahov za nové, moderné výťahy…

   Odstránenie systémových porúch balkónov, výmena zábradlí, zasklenie balkónov, Úprava spoločných priestorov…

   Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov…

   Nové vchodové dvere, poštové schránky a domový vrátnik, zabezpečenie bytového domu kamerovým systémom.

   Bezbariérová úprava vstupov do budovy. Nové okná pre spoločné priestory…

   Stupačkové rozvody a vetracia šachta, rekonštrukcia, výmena zvislých a ležatých rozvodov…

   Výmena elektroinštalácie v bytovom dome…

   Každý bytový dom má svoje technické zariadenia a tie podliehajú prísnym zákonom a normám.

   Niektoré elektrické rozvody sú dávno po životnosti a tam iné riešenie, ako kompletná výmena elektroinštalácie v bytovom dome ani neprichádza do úvahy.

   Prípadný požiar ohrozuje každého v dome a jeho riziko v prípade 30 a viac ročných rozvodov je príliš vysoké.

   Preto odporúčame pri pravidelných revíziách sprevádzať revízneho technika, tak si najlepšie spravíte názor na prípadnú rekonštrukciu elektriky vo vašej budove.

   Revízie, odborné prehliadky a skúšky v bytových domoch…

   Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií a skúšok sa radia medi najdôležitejšie služby pre bytové domy.

   Pravidelná kontrola rozvodov elektroinštalácie, sústavy bleskozvodov, plynové rozvody…

   Odborné prehliadky a záťažové skúšky výťahov, pravidelné overovanie všetkých technických zariadení domu.

   Požiarna ochrana, kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov, hydrantov, úplnosť a vybavenie, tlaková skúška…

   Pravidelná kontrola všetkých meradiel, najmä na SV, TÚV, ÚK…

   Dopyt na všetky inštalatérske služby pre bytové domy…

   Rekonštrukcia stupačiek a ležatých rozvodov, opravy sanity, kúrenia, plyn, regulácia, termostatizácia, výmena ventilov, meradiel, izolácia ÚK, TV, SV…

   Výmena stupačkových rozvodov a vetracej šachty, výmena ležatých rozvodov a ventilov.

   Kontrola stavu hadíc, výmena prívodových a odtokových hadíc vody, napojenia v stúpačkách…

   Výmena ventilov plynu, vody a ÚK, Izolácia rozvodov ústredného kúrenia.

   Dopyt na služby pre bytové domy, ako vyčistenie, oprava, výmena sprchy, vane, drezu, umývadla, vodovodnej batérie, WC…

   Realizácia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy podľa projektu, najmä po komplexnej obnove a zateplení bytového domu.

   Plyn, voda a ÚK, výmena ventilov a izolácia rozvodov ústredného kúrenia…

   Výmena výťahov za nové, moderné výťahy, aj otočenie…

   Vo väčšine starých panelových domoch sú súčasťou výťahovej šachty aj rozvody. V takýchto prípadoch výmenu výťahu a rekonštrukciu elektriky treba spojiť. Je to najlepšia a najúspornejšia cesta.

   Výmena starého výťahu za nový moderný výťah…

   Ak treba aj otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia. Prestavba a opláštenie novej výťahovej šachty.

   Bezbariérová úprava vstupu a spoločných priestorov…

   Bezbariérovú úpravu vstupov do bytového domu a výťahu, treba riešiť v predstihu. Plánovanie bezbariérového vstupu by mala byť súčasťou komplexnej obnovy bytového domu!

   Výstavba lodžií pre bytovky bez pôvodných lodžií…

   Výstavba, výroba a montáž nových lodžií pre bytové domy bez pôvodných lodžií či balkónov…

   Nové predsadené lodžie s certifikovanou technológiou pre všetky panelové domy.

   Výroba a montáž balkónov, renovácie a opravy zastaralých balkónov. Výmena zábradlí a odstránenie systémových porúch balkónov…

   Vyhotovenie projektovej dokumentácie na obnovu bytového domu…

   Od projektanta žiadajte o dôslednú obhliadku budovy a zhodnotenie jeho celkového stavu, najmä identifikáciu prítomnosti systémových porúch.

   Projektant musí prekontrolovať aj reálne rozmery budovy.

   Projekt na obnovu bytového domu musí byť dodaný, ako kompletná projektová dokumentácia vrátane všetkých príloh…

   Sumarizácia TTP, vyjadrenie k systémovým poruchám, detaily použitých systémov, pôdorys, rezy, podhľady a schémy systémových porúch.

   Odborné posudky a výpočty zatepľovacích plôch. Vyjadrenia v rámci inžinierskych činností a samozrejmosťou je aj spracovanie kvalitného výkazu výmeru a kontrolného rozpočtu.

   Projektant je povinný na výzvu objednávateľa sa zúčastňovať na činnostiach, ktoré súvisia s projektom a realizáciou stavby, jeho odovzdaním a kolaudáciou.

   Rekonštrukcia spoločných priestorov bytového domu, výmena podláh, kopilitov…

   Ak chcete zabezpečiť vyšší hygienický štandard v celom objekte bytového domu, nevyhnutnou súčasťou obnovy musí byť aj kompletná rekonštrukcia spoločných priestorov budovy.

   Výmena podláh, elektroinštalácie, nové stierky,  dlažby na schodiskách, ale aj starých kopilitov schodiskového priestoru.

   Rekonštrukciou spoločných priestorov bytovky dosiahnete bližší vzťah a ohľaduplnejší prístup vlastníkov k spoločnému majetku.

   Demontáž a likvidácia zdraviu nebezpečného azbestu…

   Odstránime a zlikvidujeme azbestové potrubia a staré azbestocementové vetracie šachty v stupačkách, prípadne azbest z inej časti budovy.

   Azbest je nebezpečný karcinogén, preto jej likvidácia podlieha prísnemu hygienickému dozoru.

   Ďalšie služby pre bytové domy, ktoré môžete dopytovať…

   Optimalizácia spotreby energie. Ozajstný odborníci vám poradia ako efektívne využívať spotrebu energií vo vašej domácnosti a ušetriť…

   Výmena tesnenia na oknách! Po 10 rokoch tesnenie prestáva postupne plniť svoju funkciu. Servis a údržba okien.

   Zasklenie balkónov a lodžií pre bytové domy rámovým alebo bezrámovým, posuvným či výklopným systémom.

   Montáž výsuvnej markízy na balkóny či lodžie.

   Montáž zabezpečovacích systémov pre spoločné priestory a bytové jednotky. Kamerové systémy, signalizácie, domový vrátnik…

   Klimatizácia s montážou do bytov a následný servis.

   Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia. Bytový dom má za povinnosť vykonávať dvakrát ročne, na jar a na jeseň…

   (Zdroj: archív)

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma
    Go to Top