Výstavba lodžií pre bytovky

ZADAŤ DOPYT    i?

Výstavba lodžií pre bytovky

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Stavba lodžií / Vybudovanie lodžií pre bytový dom bez pôvodných lodžií. Bytový dom: poschodí 7, vchodov 2. Vek: postavené r. 1976. Strecha: plochá. Obvodové múry: panel. Hrúbka muriva: do 30 cm. Predpokladaný počet radov lodžií: 6. Požiadavky: mrazuvzdorná, nešmykľavá dlažba. Kovové zábradlie v odtieni tmavý antracit so sklenenou výplňou, dymové bezpečnostné sklo. Zasklenie všetkých lodžií s 3 dielnym posuvným systémom. Montáž striešky na najvyššie poschodia. Montáž sušiakov na prádlo.


   Prikladám fotky bytového domu zo strany na výstavbu lodžií…

   Výstavba lodžií pre bytové domy

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Služby pre bytové domy, dopyt

   Výstavba nových predsadených balkónov a lodžií v bytových domoch

   V posledných rokoch sa vlastníci bytov v budovách kde nie sú pôvodné balkóny či lodžie veľmi často zamýšľajú nad investíciou do ich výstavby.

   Príprava a realizácia výstavby nových balkónov alebo lodžií pre budovy, ktoré ich doteraz nemali, vyžaduje:

   Dohoda vlastníkov

   Prvou a najdôležitejšou časťou je dohoda vlastníkov, čo sa väčšinou dosahuje ťažko a pomaly. Vlastníci už na začiatku musia prejaviť nielen dostatočný záujem o výstavbu nových balkónov, ale ujasniť si jej tvar, miesto osadenia, rozmery a celkovú vizuálnu úpravu vrátane výplne zábradlí a dodatočného zasklenia lodžie.

   Financovanie výstavby

   Výstavba lodžií pre bytové domy nie je lacnou záležitosťou a preto pri rozhodovaní sa musí ujasniť otázka spôsobu financovania. Treba si uvedomiť, že každý úver a to či je zo ŠFRB alebo komerčný, realizuje záložné právo k pohľadávkam bytového domu z Fondu prevádzky, údržby a opravy.  Najlepšou cestou je kombinácia vlastných zdrojov a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

   Vypracovanie projektu

   Výstavba lodžií pre bytové domy sa považuje za väčší stavebný zásah. Realizuje sa výstavba  úplne novej časti o ktoré sa pôdorys budovy rozšíri. Výstavba lodžií pre bytové domy preto podlieha stavebnému povoleniu čo vyžaduje doložiť kompletnú projektovú dokumentáciu a statický posudok budovy.

   Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2021-11-01T10:39:44+01:00

   Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

   Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-11-01T10:40:32+01:00

   Prihlás sa na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v čase od 13:00 do 14:30 hod. Témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

   Vysporiadanie pozemkov

   Vysporiadanie priľahlých pozemkov na ktorých budú stáť nové balkóny alebo lodžie. Vyžaduje sa to aj v prípade balkónov, ktoré nie sú pevne spojené s pozemkom. Vlastníci žiadajú väčšinou mesto o odkúpenie alebo prenájom časti dotknutých parciel.

   Splnomocnenie správcu

   Celá príprava realizácie výstavby nových balkónov a lodžií pre bytový dom je časovo náročnou a dosť komplikovanou záležitosťou. Najlepšie je splnomocniť správcu bytového domu pre zastupovanie vlastníkov v konaniach na úradoch. Nasleduje územné konanie, preukázanie právneho vzťahu k pozemkom, vyžiadanie vyjadrení k inžinierskym sieťam, vybavenie stavebného povolenia.

   Výber dodávateľskej firmy

   Tento krok je najdôležitejší! Získať cenovo prijateľných a zároveň aj kvalitných dodávateľov na výstavbu lodžií pre bytové domy môže byť veľmi náročné. Prax ukazuje, že je najlepšie osloviť 4 až 6 firiem. V prípade, že ste oslovili tie správne, výsledkom bude 4 až 6 serióznych ponúk s cenovým rozdielom cca do 30 %. Základom pre správne nacenenie dodávateľom je kvalitná projektová dokumentácia, ktorá okrem technickej správy obsahuje aj výkaz – výmer a rozpočet a samozrejme obhliadka bytového domu.

   Stavebný dozor

   Výstavba nových lodžií pre bytové domy je náročný proces, ktorý z časti zasahuje aj do statiky budovy. Na jej realizáciu musí dohliadať skúsený stavebný dozor. Už od úplného začiatku vystupuje, ako jediný odborný zástupca vlastníkov bytového domu. Radíme pri jeho výbere postupovať rozvážne, nech rozhodujú jeho skúsenosti a ako dokáže garantovať svoju nezávislosť.

   Stavebný dozor kontroluje spôsob a postup realizácie celého stavebného diela. Má vplyv na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dozerá na dodržiavanie technologických postupov a kontroluje kvalitu použitého stavebného materiálu. Vie donútiť zhotoviteľa aby postupne zisťované nedostatky odstránil v čas.

   Kritéria výberu dodávateľa

   1. Cena s prehľadom rozpočtových nákladov.
   2. Rozsah oprávnení, ako sú osvedčenia a licencie.
   3. Lehota na zhotovenie a odovzdanie diela.
   4. Záručné a pozáručné podmienky.
   5. Technické a personálne zázemie.
   6. Referencie, najlepšie s adresami realizácií podobných projektov v blízkom okolí, ktoré si viete aj pozrieť.
   7. Platobné podmienky.

   Výstavba lodžií pre bytové domy – realizácia

   K zahájeniu výstavby pristúpi zhotoviteľ na základe platného stavebného povolenia, projektovej dokumentácie a uzatvorenej zmluvy o diele.

   V prípade výmeny pôvodných

   Prvým krokom  je vybetónovanie základov, následne ak ide o prefabrikáty sa ukladajú a upevňujú zvislé dosky a vodorovné stropné dosky, ako stavebnica až po najvyššie poschodie objektu.

   Ďalej nasleduje finálna oprava fasády ako pri zatepľovaní a náter lodžií prispôsobené fasáde budovy. Klampiarske práce, terénne úpravy a pod.

   Montáž zábradlí podľa výberu, položenie dlažby, zasklenie lodžií, montáž prístreškov a sušiakov.

   Upratanie staveniska a finálna úprava terénu.,

   Obhliadka a odovzdanie diela.

   (Zdroj: archív, magazín Inblok)

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma
    Go to Top