Šetríme energiu v bytovom dome, veľké opatrenia

ZADAŤ DOPYT    i?

Šetríme energiu v bytovom dome, veľké opatrenia

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Kompletná obnova bytového domu / Poschodí: 7, Bytov: 46, Počet vchodov: 2, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1975, Strecha: Plochá, Obvodové múry: Panel, Hrúbka muriva: do 30 cm, Rozsah obnovy: Zateplenie obvodových stien, strechy, stropu suterénu, stien a stropu prízemia, Výmena zábradlí a odstránenie systémových porúch balkónov, Zasklenie lodžií, Úprava spoločných priestorov, Výmena výťahov a otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia, Prestavba výťahovej šachty, Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov, Montáž kamerových systémov, Nové vchodové dvere, poštové schránky a domový vrátnik, Bezbariérová úprava vstupov do budovy, Nové okná pre spoločné priestory, Výmena vetracej šachty, stupačkových a ležatých rozvodov…

   Prikladám – projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…


   Šetríme energiu v bytovom dome, väčšie opatrenia na zníženie spotreby

   Pripravili sme niekoľko konkrétnych odporúčaní, ktoré vám pomôžu znížiť náklady za energiu vo vašej domácnosti a v celom bytovom dome.
   Šetrenie energie v bytovom dome závisí od ochoty a vytrvalosti všetkých členov bytových domácností, zástupcov vlastníkov bytov, správcov a predsedov spoločenstiev.

   Budeme radi  ak naše odporúčania vám poslúžia, ako motivácia na neplytvanie s energiou.

   Stiahnite si
   Informačník .pdf

   Rady a tipy pre všetkých, ktorí chcú ušetriť na výdavkoch za energiu!

    Opatrenia, ktoré vyžadujú viac času a väčší rozpočet 

   Komplexná obnova bytového domu je najpodstatnejšia z hľadiska predĺženie životnosti budovy ako celku aj z hľadiska šetrenia nákladov za údržbu a energie. Pamätajme, že najdôležitejšou súčasťou obnovy BD je zateplenie obvodového plášťa a strechy tepelnou izoláciou v hrúbke najmenej 120 až 200 mm! V závislosti na kvalite a rozsahu vykonanej obnovy môžete dosiahnuť  úsporu na energii za vykurovanie 50 a viac percent. Rozloženie úniku tepla v bytovom dome: Obvodové steny 35 %, strecha 20 %, strop v suteréne 10 %, okenné a dverné otvory 35 %.

   Výmena starého výťahu za nový úspornejší. Kompletná výmena výťahu častokrát vyžaduje rekonštrukciu opláštenia výťahovej šachty, výmenu elektrorozvodov, prípadne aj otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia a preto patrí medzi finančne náročnejšie. Jeho výmena však neovplyvňuje len šetrenie energie v bytovom dome, ale zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť  jazdy výťahom. Ak sa výťah správne využíva a sú dobre nastavené servisné podmienky, môže nám ušetriť aj 40 % nákladov.

   Výmena rozvodov vody a tepla. Viaceré obnovené bytové domy akosi zabudli na výmenu starých rozvodov vody a ústredného kúrenia. Potrubia a ventily sú často v havarijnom stave a priemery rúr sú predimenzované. Novo projektované potrubia sú správne nadimenzované s menšími priemermi, pracujú efektívnejšie a majú menšie straty. Zvyšuje sa kvalita pitnej vody, zlepší sa tlak a prietok vody a máte nové bezporuchové ventily. Výsledkom je napokon šetrenie energie a peňazí za údržbu.

   Izolácia rozvodov ústredného kúrenia. Viac ako polovica rozvodov ústredného kúrenia prechádza nevykurovanými priestormi, najčastejšie v technickom suteréne pod bytovým domom, kde väčšina vlastníkov nechodí. Často sa preto zabúda na nevyhnutnosť výmeny starej rozpadnutej izolácie za nové potrubné izolačné púzdra z minerálnovláknitého materiálu v predpísanej hrúbke. Znížite tak tepelné straty na potrubí až o 60 %, čo môže mať efekt na celkovú potrebu energie na vykurovanie.

   Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Šetríme energiu v bytovom dome aj vyregulovaním vykurovacej sústavy. Výsledkom je rovnomerné rozdelenie prietokov vykurovacieho média k jednotlivým odoberateľom tepla. Pokiaľ však systém nefunguje optimálne, poprípade bol vyregulovaný ešte pred zateplením bytového domu, je vhodné vykonať základnú diagnostiku a následne zrealizovať nové vyregulovanie, čím môžete ušetriť spotrebu energie do 10 %.

   Osadenie termostatických hlavíc. Ešte stále nájdeme bytové domy, ktoré nemajú osadené termostatické hlavice na radiátoroch, poprípade sú staré a nefunkčné. Pritom je to zo zákona povinné pre všetky budovy nad 1000 m2. Šetríme energiu v bytovom dome pomocou termostatickej hlavice dokážeme regulovať optimálnu teplotu v každej miestnosti, tak aby radiátor nekúril zbytočne. Ešte lepším riešením pre šetrenie energie sú inteligentné elektroventily riadené centrálnou zónovou reguláciou teploty.

   Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie. Obvykle teplo dodávané do bytových domov je centrálne, takže ako najprijateľnejší obnoviteľný zdroj na prípravu teplej vody a podporu vykurovania bude solárny systém, prípadne tepelné čerpadlo. Štandardom sa stáva aj fotovoltaika, ako súčasť fasád a striech na priamu výrobu tepla získanou elektrinou. Ročne spomínané systémy dokážu vplývať na šetrenie energie v bytovom dome 35 až 50 % a ich návratnosť je v rozmedzí 10 – 15 rokov.

   (Zdroj: archív, Foto – Pixabay)

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma