Získajte nezávislé cenové ponuky od dodávateľov stavebných prác a súvisiacich služieb!

Výmena stupačkových rozvodov a vetracej šachty

ZADAŤ DOPYT    i?

Výmena stupačkových rozvodov a vetracej šachty

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Výmena stúpačiek v bytovom dome / Poschodí: 12, Bytov: 72, Počet vchodov: 1, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1977, Obnova bytovky v r. 2017, zateplená fasáda, strecha, nová elektrika a výťahy, Počet stúpačiek: 6. Rozsah požadovanej práce: Výmena vodovodného potrubia SV a TÚV, Výmena plastového kanalizačného potrubia, Výmena plynových rozvodov vrátane odbočiek na pripojenie spotrebičov, Výmena  uzáverov vody a uzáverov plynu, Výmena vodomerov SV, TÚV a plynomerov. Nové uzemňovacie pospájanie všetkých potrubí. Výmena vetracej šachty z azbesto-cementového materiálu.


   Prikladám projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…

   Výmena stupačkových rozvodov a vetracej šachty

   Požiadajte o seriózne ponuky a ušetrite na nákladoch za realizáciu výmeny stúpacích rozvodov v bytovom dome

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Údržba bytového domu

   Výmena stupačkových rozvodov v bytovom dome je dôležitou súčasťou úplnosti obnovy budovy!  

   Životnosť starších oceľových pozinkovaných potrubí na studenú vodu, ktoré poznáme ešte zo socialistických bytových domov má približne 30 rokov. Novšie potrubia nemajú životnosť ani 20 rokov a potrubia na teplú vodu cca 10 rokov. Kanalizačné potrubia z PVC, tiež rozvody vykurovacej sústavy a plynu môžu dosahovať životnosť až 50 rokov.

   Väčšina panelových domov má už dávno po päťdesiatke a častokrát sa stáva, že pri komplexnej rekonštrukcii bytových domov na výmenu stúpacích rozvodov akosi zabúda. Podľa platných technických noriem by sa takéto potrubia už nemali používať.

   Bezpečnosť na prvom mieste

   Odkladanie výmeny stúpačiek v bytovom dome by mohlo viesť k častým havarijným stavom. Opotrebovaný materiál skôr hrdzavie a praská. Vytopiť suseda nie je lacnou záležitosťou a pri vytopení viacerých poschodí zväčša dochádza k veľkým materiálnym škodám.

   Nehovoriac o škodlivosti starých azbestocementových rúr a už vôbec nie o škodlivosti azbestocementových vetračiek.

   V panelových bytoch sa rokmi vystriedalo niekoľko vlastníkov a podnájomníkov, ktorí napojenie kuchyne a kúpeľne na vetranie riešili po svojom. Po odkrytí starých stúpačiek môžete objaviť pohromu v podobe rôznych azbestocementových úlomkov. Vznikali postupne pri svojvoľnom zväčšovaní dier pre napojenie digestora, prípadne kúpeľňového ventilátora.

   Najvyšší čas na výmenu stúpačkových rozvodov

   Včasná výmena stupačkových rozvodov v bytovom dome je najlepšie riešenie, ako predísť havárii na rozvodoch a zdravotným problémom v súvislosti s azbestom. Najčastejším signálom na výmenu je slabnúci tlak pri púšťaní vody z kohútikov, tiež špinavá voda zafarbená od hrdze a častejšie hlásenia menších havarijných stavov na vodovodnom a kanalizačnom potrubí.

   Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2021-11-01T10:39:44+01:00

   Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

   Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-11-01T10:40:32+01:00

   Prihlás sa na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v čase od 13:00 do 14:30 hod. Témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

   Výhody výmeny stúpacích rozvodov

   Často sú pôvodné potrubia z azbesto-cementového materiálu a jeho výmenou zabránite postupnému uvoľňovaniu škodlivých mikročastíc z azbestu. To isté platí pre výmenu starých vetracích šácht z azbesto-cementu.

   Nové HT kanalizačné rúry z PVC materiálu okrem predlženia životnosti znižujú aj hlučnosť pretekania odpadovej vody.

   Nové najmä plast-hliníkové vodovodné potrubia prispejú k zvýšeniu kvality pitnej vody a znížia tak zbytočné vypúšťanie vody z dôvodu zafarbenia od hrdze.

   V nových plastových rozvodoch sa neusádza vodný kameň a vplyvom času nebudú korodovať čo priamo súvisí so zvýšením prietoku vody (lepší tlak vody).

   Výmenou zvislých rozvodov plynového potrubia získate aj nové bezpečnejšie plynové prípojky k spotrebičom a nové plynomery.

   Získate profesionálnu kontrolu prietoku a tlaku vody a novú tlakovú a revíznu skúšku plynového rozvodu.

   Nové zateplené zvislé rozvody cirkulačného potrubia teplej vody obmedzia odpúšťanie vody a znížia straty na neprerušenej dodávke aj o 20 percent.

   Výmena stupačkových rozvodov, realizácia

    Stupačky, stupačkové rozvody sú zvislé rozvody potrubia pitnej vody, teplej úžitkovej vody, plynu, odvádzanie odpadovej vody a vetracie šachty, vzduchotechnika.

   Kompletná výmena stupačiek je pre bytový dom považovaný za väčší projekt rekonštrukcie rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vetrania. S tým súvisí aj výmena vodomerov, plynomeru a všetkých bytových uzáverov.

   Pri výmene stupačiek vlastníci bytov musia strpieť a zabezpečiť dodávateľským firmám nepretržitý prístup do svojich bytov. Dĺžka kompletnej rekonštrukcie stupačiek môže trvať aj niekoľko dní. Závisí to od množstva faktorov, ako veľkosť domu, počet poschodí, ak je treba likvidácia azbestu, kapacita firmy, ale aj porozumenie zo strany vlastníkov.

   Postup prác, krok za krokom

   1. Sprístupnenie bytu do priestoru chodby, WC, kúpeľne a kuchyne.
   2. Zahájenie stavebných a montážnych prác, ako otvorenie bytového jadra väčšinou v priestore toalety, demontáž WC prípadne iných zariadení brániace v prístupe, prerazenie otvorov okolo stúpacích rozvodov…
   3. V prípade ak si to dohodne majiteľ, najmä u novo zrekonštruovaných bytov sa minimalizuje alebo sa vyreže otvor na sprístupnenie stupačky z kuchyne, či kúpeľne.
   4. V prípade manipulácie s azbestom sa zabezpečí kontrolovaným vzduchotesný priestor a postrek, ktorý zabraňuje šíreniu nebezpečných azbestových mikročastíc.
   5. Nasleduje demontáž azbesto-cementových rúr vrátane vzduchotechniky a zneškodnenie azbestu, jeho odvoz na skládku pre nebezpečný odpad.
   6. Po skončení prác s azbestom sa vykoná certifikované vyčistenie priestoru interiéru zamerané na azbestové vlákna a kontrolné meranie vrátane laboratórnej analýzy vzduchu.
   7. Demontáž vodomerov, plynomerov, vodovodných, kanalizačných, plynových rozvodov a vzduchotechniky.
   8. Montáž stúpačkových rozvodov kanalizácie a stúpačkových rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody. Izolácia rozvodov v súlade s vyhláškou 282/2012 Z. z.
   9. Montáž stupačkových rozvodov plynu za použitia rýchlej a bezpečnej technológie a materiálov.
   10. Montáž nového plynomeru a vodomerov na SV a TÚV
   11. Inštalácia protipožiarnych prestupov doplnené nehorľavou vrstvou betónového poteru. Ošetrenie všetkých horľavých potrubí (plast, plast-hliník) protipožiarnou páskou.
   12. Vyhotovenie ochranného uzemňovacieho pospájania pozdĺž všetkých rozvodov na uzemňovaciu svorkovnicu v domovom rozvádzači.
   13. Kontrola tesností potrubí a vykonanie tlakovej skúšky vrátane revízie plynu.
   14. Uvedenie vyrezaných otvorov do pôvodného stavu, montáž príslušenstva a zariadení.
   15. Kontrola a odovzdanie diela vrátane dokumentácie, ako sú revízne správy a správa o tlakovej skúške vodovodného a plynového potrubia.

   (Zdroj: archív, magazín Inblok)

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma
    Go to Top