Výmena elektroinštalácie v bytovom dome

ZADAŤ DOPYT    i?

Výmena elektroinštalácie v bytovom dome

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Kompletná výmena elektro rozvodov a elektroinštalácie v bytovom dome / Poschodí: 12, Bytov: 72, Počet vchodov: 1, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1975, Rekonštrukcia r. 2016 v rozsahu zateplenie fasády a strechy, výmena stupačkových rozvodov vody a odpadu. Výmena elektrických rozvodov a elektroinštalácie, od hlavnej prípojky až k domovým vedeniam. Nové vedenia, rozvádzače, rozvodné skrinky, odbočky k elektromerom, svetelné, zásuvkové obvody v spoločných priestoroch. Výmena domových telefónov a zvončekov, video vrátnik. Ďalšie požiadavky: Likvidácia pôvodnej elektroinštalácie a vedenia.


   Prikladám projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…

   Výmena elektroinštalácie v bytovom dome. Požiadajte o seriózne ponuky a ušetrite na nákladoch.

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Služby pre bytové domy, dopyt

   Výmena elektroinštalácie v bytovom dome nie je ani lacnou, ani jednoduchou záležitosťou. V bytových domoch, kde väčšina vlastníkov preferuje estetickú stránku a nie technický stav spoločných priestorov, sa hľadá dohoda veľmi ťažko.

   Stáva sa, že budova je zateplená, má novú fasádu, strechu, zrekonštruované balkóny a na starý výťah a elektriku sa pozabudlo.

   Je to veľká chyba, preto vždy preferujte kompletnú rekonštrukciu, kde patrí aj výmena elektroinštalácie v bytovom dome!

   Ako na elektrinu v bytovom dome?

   Lepšou cestou je prevencia, ako sa nechať presvedčiť o nutnosti výmeny starej elektriky jeho havarijným stavom.

   Tak či tak je na rozhodnutí väčšiny vlastníkov, kedy a v akom rozsahu sa pustiť do rekonštrukcie elektriky v spoločných priestoroch bytovky.

   Dohoda o návrhu rozsahu rekonštrukcie

   Vo väčšine starých panelových domoch sú rozvody súčasťou výťahovej šachty. V takýchto prípadoch rekonštrukciu elektriky a výmenu výťahu treba spojiť. Je to najlepšia a najúspornejšia cesta.

   Uvádzam príklad z bytového domu, kde rekonštrukcia bola v rozsahu výmeny elektriky aj výťahu. Výťah sa dokonca musel otáčať o 180  ͦ, myslím tým na vstupy do šachty z medzipodesty na podestu. Tento zásah si vyžadoval okrem statických úprav aj kompletnú prestavbu a opláštenie celej výťahovej šachty sadrokartónom na predstavenej novej konštrukcii. Premiestnenie elektroinštalácií do nových rozvodných skríň podľa STN EN 81-1, ktoré sa umiestnili po ľavej strane vstupu do výťahu. Komplet výmena rozvodov elektriky, hlavného rozvádzača, vypínačov a modernizácia osvetlenia. Nasledovala prekládka štruktúrovanej kabeláže k internetu pre jednotlivých providerov. Výmena domových zvončekov a montáž kamerového systému.

   Prečo spojiť rekonštrukciu elektriky s výmenou výťahu?

   Nemenej dôležitým dôvodom prečo spojiť rekonštrukciu elektriky s výmenou výťahu je aj spôsob prevedenia prác.

   V prípade osobitnej výmeny, len elektrického vedenia bude snaha viesť väčšiu časť rozvodov a inštalácie v lištách a rúrach. Celé elektrické vedenie a ostatné rozvody, ako štruktúrka pre internet budú povešané v dutinách konštrukcie starej výťahovej šachty a po stenách schodiskového priestoru. Čo je z estetického a praktického hľadiska najhoršie riešenie.

   V prípade spojenia rekonštrukcie elektroinštalácie s výmenou výťahu, rozvody budú elegantne ukryté v nových rozvádzačoch, pod omietkou. Elegantným riešením je zníženie stropu na chodbe. Umožňuje inštalovať servisné otvory pre budúce napojenie bytu, napríklad po jej rekonštrukcii bez nutnosti stavebného zásahu v spoločných priestoroch bytovky.

   Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2021-11-01T10:39:44+01:00

   Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

   Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-11-01T10:40:32+01:00

   Prihlás sa na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v čase od 13:00 do 14:30 hod. Témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

   Začíname projektom na novú elektrickú inštaláciu

   Spojiť výmenu výťahu s rekonštrukciou elektriky vám z najväčšou pravdepodobnosťou zaručí, že projekt bude navrhovať skúsený projektant.

   Projektovať elektroinštaláciu môže výlučne Elektrotechnik – špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradených technických zariadení.

   V projekte sa musí obsiahnuť celá rozvodová sieť, umiestnenie hlavného rozvádzača, rozmiestnenie aj počet výstupov z jednotlivých rozvodov na každom podlaží. Dôraz treba klásť na umiestnenie vypínačov, zásuviek či osvetlení a to v každej miestnosti osobitne vzhľadom na jeho špecifikáciu.

   Počas prípravy projektu dbajte na dôkladnú obhliadku objektu projektantom, kde by určite mal byť prítomný aj zástupca vlastníkov.

   Projektant po konzultácii navrhne ako sa budú dimenzovať prierezy vodičov, ako zabezpečiť elektroinštaláciu proti prepätiu, kde a ako budú napojené ešte nezrekonštruované byty so starými hliníkovými rozvodmi. Rozmiestnenie servisných vstupov pre jednotlivé byty a riešenie ich budúceho napojenia.

   Ochrana a zabezpečenie proti nebezpečnému dotyku.

   Najväčší rozvádzač s hlavným prívodom a hlavným ističom zaberá najviac miesta a preto treba dobre zvážiť jeho umiestnenie. Je to najdôležitejšia inštalácia v celej bytovke. Odtiaľ sa rozvádzajú všetky káble a tu sa istia všetky elektrické zariadenia a súčasti.

   Pozor na prierez hlavného prívodného kábla, musí byť správne nadimenzovaná. Od toho závisí budúca energetická náročnosť celého bytového domu vrátane jednotlivých bytov a ich zariadení.

   Elektroinštalácia a jeho časti

   Každý bytový dom má svoje technické zariadenia a tie podliehajú zákonom a normám. Z predpisov potom vyplývajú povinnosti pre vlastníkov bytového domu, ktoré sú delegované na správcu.

   Správca je ten, kto dohliada na vykonávanie pravidelných revízií a tiež na odstraňovanie zistených nedostatkov.

   Niektoré elektrické rozvody sú dávno po životnosti a tam iné riešenie, ako kompletná výmena elektroinštalácie v bytovom dome ani neprichádza do úvahy.

   Prípadný požiar ohrozuje každého v dome a jeho riziko v prípade 30 a viac ročných rozvodov je príliš vysoké.

   Podľa zákona je elektrická inštalácia v spoločných priestoroch bytového domu odberným elektrickým zariadením. Je vo vlastníctve bytového domu a považuje sa za spoločné zariadenie domu.

   Najdôležitejšou časťou je prívodné vedenie nízkeho napätia do 1 000 V napojenej na hlavnú elektrickú prípojku.

   Z neho pokračujú rozvody hlavného domového vedenia a odbočky k elektromerom.

   Nasledujú vedenia od elektromeru k podružným rozvádzačom alebo priamo na poschodia do jednotlivých bytových rozvodníc.

   Rozvody za rozvádzačmi a rozvodnicami k svetelnému a zásuvkovému obvodu.

   Rozvody potrebné k prevádzke výťahu, kamerového a zabezpečovacieho systému vrátane domových zvončekov.

   Štruktúrovaná kabeláž a vedenie optiky pre jednotlivých providerov sietí.

   Nové medené rozvody namiesto starých hliníkových

   Hliníkové rozvody v starých panelových domoch neboli tým najšťastnejším riešením. Hliník ako vodič je časom nespoľahlivý, podlieha sublimácii pod tlakom, je nepružný a krehký.

   Dlhodobý tlak napríklad skrutky na vodič vo svorkovnici zapríčinil  jeho stenčenie a uvoľnenie, čo často viedlo havarijným stavom. Skrutky sa museli častokrát doťahovať a opakovaným ohýbaním vodičov dochádzalo k ich lámaniu.

   Najmä v zásuvkových a svetelných obvodoch je skrutkových spojov neúrekom. Aj preto dnešné normy STN EN nepovoľujú používanie hliníkových káblov vo svetelných ani v zásuvkových rozvodoch.

   Rady na záver

   Ak chcete zistiť skutočný stav elektroinštalácie v bytovom dome odporúčame pri pravidelných revíziách sprevádzať revízneho technika. Porozprávajte sa s ním o stave elektrických rozvodov, tak si najlepšie spravíte názor na jeho prípadnú rekonštrukciu.

   Vyberte sa ak je to možné na obhliadku totožného bytového domu vo vašom okolí, ktorá už podobnou rekonštrukciou prešla. Najlepší radca sú skúsenosti a tie vám môže dať rozhovor so zástupcom vlastníkov zrekonštruovanej bytovky.

   Skúsenosti a nie malé má určite aj váš správca bytového domu. Napokon prvé rady a odporúčania by mali prísť práve od nich.

   (Zdroj: archív, magazín Inblok)

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma
    Go to Top