Výmena ležatých rozvodov a ventilov

ZADAŤ DOPYT    i?

Výmena ležatých rozvodov a ventilov

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Výmena ležatých rozvodov v bytovom dome / Poschodí: 12, Bytov: 72, Počet vchodov: 1, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1978, Obnova bytovky v r. 2014, zateplená fasáda, strecha, nová elektrika a výťahy, Počet stúpačiek: 6. Umiestnenie rozvodov: Technický suterén pod bytovkou, výška 200 cm. Rozsah požadovanej práce: Výmena vodovodného potrubia SV, TÚV a potrubia cirkulácie TÚV spolu o dĺžke 270 m, Výmena rozvodov ústredného kúrenia ÚK o dĺžke 180 m, komplet tepelná izolácia rozvodov ÚK, Výmena uzáverov SV 6ks, TÚV 6 ks a ventilov cirkulácie TÚV 6 ks. Nové uzemňovacie pospájanie všetkých potrubí.


   Prikladám projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…

   Výmena ležatých rozvodov a ventilov

   Požiadajte o seriózne ponuky a ušetrite na nákladoch za realizáciu výmeny ležatých rozvodov v bytovom dome!

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Inštalatérske práce Košice

   Výmena ležatých rozvodov v bytovom dome je dôležitou súčasťou úplnosti obnovy budovy!

   Panelové domy, ako ich poznáme sa začali stavať už v 60-tych rokoch, preto je zrejmé, že oceľové pozinkované potrubia a ďalšie vtedy používané materiály sú dávno po životnosti.

   Pôvodné rozvody slúžili bez havárií aj 30 rokov, dnešné novšie potrubia nemajú životnosť ani 20 rokov a potrubia na teplú vodu treba meniť už po 10 rokoch svojej životnosti. Kanalizačné potrubia z PVC, tiež rozvody vykurovacej sústavy a plynu môžu dosahovať životnosť až 50 rokov, no prvé bytovky už dávno presiahli aj túto hranicu životnosti.

   Ležaté rozvody sú väčšinou uložené v technickom suteréne bytoviek, nie sú na očiach ako rozvody v stupačkách. Preto sa na nich aj pri plánovaní komplexnej obnovy bytového domu veľmi často zabúda. Podľa platných technických noriem by sa takéto potrubia už nemali používať.

   Pri celkovej rekonštrukcii rozvodov je nutné naraz pristúpiť k výmene stúpacích zvislých ako aj ležatých vodorovných rozvodov kanalizácie, vody, kúrenia a plynu. Majú rovnaký vek a sú z tých istých materiálov, preto aj nové zvislé a vodorovné potrubia je dobré realizovať z rovnakého materiálu.

   Výmena ležatých rozvodov – hlavné dôvody

   Odkladanie výmeny ležatých rozvodov v bytovom dome by mohlo viesť k častým havarijným stavom. Po uplynutí technickej životnosti je každý materiál opotrebovaný, skôr hrdzavie a praská, je ako časová bomba, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť.

   Prasknuté potrubie v technickom suteréne, ktorý je mimo dosah vlastníkov môže narobiť poriadnu paseku. Skôr než na takúto haváriu vlastníci zareagujú, zväčša dochádza k veľkým škodám.

   Nové viacvrstvové plast-hliníkové potrubia pre ležaté rozvody vody prispejú k zvýšeniu kvality pitnej vody a znížia tak zbytočné vypúšťanie vody z dôvodu zafarbenia od hrdze. Zvýši sa aj prietok vody čo vlastníci zaregistrujú pri lepšom tlaku vody v bytoch.

   Pri výmene rozvodov sa realizujú aj nové inštalácie uzatváracích ventilov vody a ústredného kúrenia, cirkulačných ventilov teplej vody a bezpečnejších plynových ventilov. Nové uzatváracie ventily majú dlhšiu životnosť, sú podstatne kvalitnejšie, skoro bezúdržbové a umožňujú pozvoľnejšie uzatváranie či reguláciu prietokového média.

   Na pôvodných rozvodoch teplej vody a kúrenia je používaná tepelná izolácia dávno v rozklade a  s nulovou účinnosťou. Miestami izolácie úplne chýbajú a ich tepelno-izolačné vlastnosti už zďaleka nespĺňajú nároky na energetickú hospodárnosť. Dochádza k nadmernému plytvaniu energiou na ohrev vody.

   Lepšia tepelná izolácia ÚK

   Vodorovné potrubia ústredného kúrenia sú obvykle v technickom suteréne ťahané paralelne pozdĺž obvodu budovy, tzn. dobre skryté. Ak nemáte zodpovedného zástupcu z radov vlastníkov, ktorý sa zaujíma a dôkladne pozná celkový stav bytového domu, nikto na to ani neupozorní.

   Nové zateplené vodorovné rozvody cirkulačného potrubia teplej vody obmedzia odpúšťanie vody a môžu znížiť straty na neprerušenej dodávke až o 20 percent.

   Nehovoriac o tepelnej izolácii potrubia ústredného kúrenia. Izolácia v súlade s platnou normou o hrúbke 10 mm dokáže znížiť tepelné straty na potrubí až o 50 %.

   Na izoláciu teplovodného vykurovania v studených priestoroch technického suterénu je potrebná 10 až 20 mm hrúbka izolácie. Hrúbku tepelnej izolácie určuje norma a odvíja sa od priemeru rúry, platí že čím väčší priemer tým hrubšia izolácia.

   Izolujú sa aj potrubia studenej vody z dôvodu ochrany pred kondenzáciou vodnej pary, kde postačí hrúbka 5 mm.

   Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2021-11-01T10:39:44+01:00

   Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

   Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-11-01T10:40:32+01:00

   Prihlás sa na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v čase od 13:00 do 14:30 hod. Témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

   Najvyšší čas na výmenu a tepelnú izoláciu ležatých rozvodov

   Včasná výmena a tepelná izolácia ležatých rozvodov v bytovom dome je najlepšie riešenie, ako predísť nadmerným stratám na ohreve teplej vody a havárii na rozvodoch. Najčastejším signálom na výmenu je slabnúci tlak pri púšťaní vody z kohútikov, tiež špinavá voda zafarbená od hrdze a častejšie hlásenia menších havarijných stavov najmä v súvislosti s nefunkčnými uzávermi.

   Výmena ležatých rozvodov, realizácia

   Ležaté rozvody sú horizontálne položené rozvody potrubia studenej vody SV, teple úžitkovej vody TÚV, cirkulácie TÚV, rozvody plynu a ústredného kúrenia ÚK.

   Kompletná výmena ležatých rozvodov je pre bytový dom považovaný za väčší projekt rekonštrukcie rozvodov vody, kanalizácie, plynu a ústredného kúrenia. S tým súvisí aj výmena ventilov a v prípade výmeny hlavného prívodu vody aj nový vodomer.

   Rekonštrukciu rozvodov v bytovom dome treba začať u ležatých rozvodov a to ešte pred výmenou stúpacích zvislých rozvodov. Ležaté vodorovné rozvody sú umiestnené zväčša v technickom suteréne bytového domu a rozvody plynu vo vstupných priestoroch chodby a pivnice na prízemí budovy. Pri ich výmene vlastníci nemusia sprístupňovať svoje byty, ako pri výmene stúpacích rozvodov.

   Dĺžka kompletnej rekonštrukcie ležatých rozvodov môže trvať aj niekoľko dní. Závisí to od množstva faktorov, ako veľkosť bytového domu, prístupnosť priestoru, výška stropu v technickom suteréne, ak je treba likvidácia azbestu a najmä kapacita dodávateľskej firmy.

   Postup prác, krok za krokom

   1. Sprístupnenie priestorov najmä pivnice a technického suterénu budovy a umožnenie dodávateľskej firme napojenie na zdroj elektriny.
   2. Zahájenie prác začína uvoľnením prestupných otvorov okolo rúr.
   3. Nasleduje demontáž pôvodných rozvodov, ktoré sú uchytené zväčša pod stropom suterénu v objímkach s gumovou výstelkou. Demontujú sa a likvidujú komplet rúry aj s pôvodnými ventilmi a tepelnou izoláciou.
   4. Montáž ležatých rozvodov a uzatváracích ventilov SV, TÚV a cirkulácie TÚV.
   5. Montáž ležatých rozvodov a uzatváracích ventilov ÚK
   6. Tepelná izolácia rozvodov TÚV a ÚK. Hrúbku tepelnej izolácie sa pohybuje medzi 10 až 20mm, určuje ju norma a odvíja sa od priemeru rúry, platí že čím väčší priemer tým hrubšia izolácia. Izolácia musí vyhovovať platným normám a v súlade s vyhláškou 282/2012 Z. z.
   7. Montáž nových plynových rozvodov a uzatváracích ventilov plynu pre jednotlivé stupačky.
   8. Inštalácia protipožiarnych prestupov doplnené nehorľavou vrstvou betónového poteru. Ošetrenie všetkých horľavých potrubí z plast-hliníku protipožiarnou páskou.
   9. Vyhotovenie ochranného uzemňovacieho pospájania pozdĺž všetkých rozvodov na uzemňovaciu svorkovnicu v domovom rozvádzači.
   10. Kontrola tesností potrubí a vykonanie tlakovej skúšky vrátane revízie plynu.
   11. Kontrola a odovzdanie diela vrátane dokumentácie, ako sú revízne správy a správa o tlakovej skúške vodovodného a plynového potrubia.

   (Zdroj: archív, magazín Inblok)

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma
    Go to Top