Elektrikárske práce

Elektrikárske práce

El
El

Prípojky, rozvádzače, ističe, svietidlá, zásuvky, spotrebiče…

Oprava, výmena, zapojenie elektrických spotrebičov, varnej dosky, vrátane svietidiel, ventilátorov. Audio a video, bezpečnostné systémy…

Zapojíme rozvádzače, prípojky, ističe, ističové skrinky, zásuvky, vypínače, štruktúrovanú kabeláž…

Prípojky, rozvádzače, ističe, svietidlá, zásuvky, spotrebiče…

Oprava, výmena, zapojenie elektrických spotrebičov, varnej dosky, vrátane svietidiel, ventilátorov. Audio a video, bezpečnostné systémy…

Zapojíme rozvádzače, prípojky, ističe, ističové skrinky, zásuvky, vypínače, štruktúrovanú kabeláž…

Nová elektroinštalácia pre bytové domy, rekonštrukcia elektriky

Naprojektovanie a kompletná výmena elektroinštalácie v bytovom dome, od hlavnej prípojky až k domovým vedeniam…

Nové vedenia, rozvádzače, odbočky k elektromerom, svetelné, zásuvkové obvody, elektrikárske práce…

Nová elektroinštalácia pre bytové domy, rekonštrukcia elektriky

Naprojektovanie a kompletná výmena elektroinštalácie v bytovom dome, od hlavnej prípojky až k domovým vedeniam…

Nové vedenia, rozvádzače, odbočky k elektromerom, svetelné, zásuvkové obvody, elektrikárske práce…

Premiestnenie rozvodov elektriky spolu s výmenou výťahu…

Rekonštrukcia v bytovom dome v rozsahu výmeny elektriky a výťahu naraz,  je dobré riešenie, najmä ak sa výťah musí otáčať o 180 C °

Premiestnenie rozvodných skríň a otočenie vstupu do výťahu z medzipodesty na podestu…

Premiestnenie rozvodov elektriky spolu s výmenou výťahu…

Rekonštrukcia v bytovom dome v rozsahu výmeny elektriky a výťahu naraz,  je dobré riešenie, najmä ak sa výťah musí otáčať o 180 C °

Premiestnenie rozvodných skríň a otočenie vstupu do výťahu z medzipodesty na podestu…

Revízie vyhradených elektrických zariadení v bytovom dome…

Pravidelné odborné prehliadky vyhradených elektrických zariadení spoločných priestorov bytového domu, ale aj revízie elektriky po rekonštrukcii bytu…

Elektrikárske práce, rozvodov elektroinštalácie a bleskozvodov v bytovom dome…

Revízie vyhradených elektrických zariadení v bytovom dome…

Pravidelné odborné prehliadky vyhradených elektrických zariadení spoločných priestorov bytového domu, ale aj revízie elektriky po rekonštrukcii bytu…

Elektrikárske práce, rozvodov elektroinštalácie a bleskozvodov v bytovom dome…

Výmena rozvodných skriniek, svietidiel, vypínačov, zásuviek…

Výmena elektrorozvodov v stupačke bytového domu, výmena svietidiel v spoločných priestoroch bytovky, výmena rozvodných skriniek v bytoch…

Montáž a demontáž svietidiel, zásuviek, vypínačov a ďalšieho elektro príslušenstva…

Výmena rozvodných skriniek, svietidiel, vypínačov, zásuviek…

Výmena elektrorozvodov v stupačke bytového domu, výmena svietidiel v spoločných priestoroch bytovky, výmena rozvodných skriniek v bytoch…

Montáž a demontáž svietidiel, zásuviek, vypínačov a ďalšieho elektro príslušenstva…

Rekonštrukcia elektriky v byte, dome, bytovom dome…

Výmena hlavného prívodu elektriny, nové elektromery, demontáž starej elektroinštalácie, inštalácia nových elektrických prvkov…

Rekonštrukcia elektrických rozvodov v panelákoch, ale aj v starých rodinných domoch.

Rekonštrukcia elektriky v byte, dome, bytovom dome…

Výmena hlavného prívodu elektriny, nové elektromery, demontáž starej elektroinštalácie, inštalácia nových elektrických prvkov…

Rekonštrukcia elektrických rozvodov v panelákoch, ale aj v starých rodinných domoch.

Domové telefóny, zvončeky, čipové kľúče, audio, video vrátnik…

Domáce telefóny a zvončeky pre byty a bytové domy, Audio, Video alebo Hybridné systémy aj s využitím už existujúceho vedenia.

Otváranie vchodových dverí na čipové kľúče, možnosť vlastnej správy prideľovania čipov.

Domové telefóny, zvončeky, čipové kľúče, audio, video vrátnik…

Domáce telefóny a zvončeky pre byty a bytové domy, Audio, Video alebo Hybridné systémy aj s využitím už existujúceho vedenia.

Otváranie vchodových dverí na čipové kľúče, možnosť vlastnej správy prideľovania čipov.

Kamerový systém pre bytovky, admin budovy a firemné priestory…

Zabezpečíme ochranu spoločných priestorov bytoviek kamerovým systémom od osvedčených výrobcov a v súlade so zákonom o ochrane súkromia.

Komplet kamera, záznamové zariadenie, dátová rozvodnica, záznam pohybu…

Kamerový systém pre bytovky, admin budovy a firemné priestory…

Zabezpečíme ochranu spoločných priestorov bytoviek kamerovým systémom od osvedčených výrobcov a v súlade so zákonom o ochrane súkromia.

Komplet kamera, záznamové zariadenie, dátová rozvodnica, záznam pohybu…

Nové úsporné LED osvetlenie spoločných priestorov na senzor…

Úsporné LED osvetlenie v spoločných priestoroch bytového domu s pohybovým senzorom a s centrálnym súmrakovým senzorom…

Svietidlá s pohybovými senzormi a záložným zdrojom pre prípad výpadku osvetlenia.

Nové úsporné LED osvetlenie spoločných priestorov na senzor…

Úsporné LED osvetlenie v spoločných priestoroch bytového domu s pohybovým senzorom a s centrálnym súmrakovým senzorom…

Svietidlá s pohybovými senzormi a záložným zdrojom pre prípad výpadku osvetlenia.

Nový bleskozvod na bytovom dome a kvalitné uzemnenie…

Výmena bleskozvodu na bytovom dome. Bleskozvod / hromozvod s kvalitným uzemnením. Inštalácia kompletného systému ochrany pred bleskom…

Kontrola, meranie a revízia bleskozvodu. Aktívne a pasívne bleskozvody…

Nový bleskozvod na bytovom dome a kvalitné uzemnenie…

Výmena bleskozvodu na bytovom dome. Bleskozvod / hromozvod s kvalitným uzemnením. Inštalácia kompletného systému ochrany pred bleskom…

Kontrola, meranie a revízia bleskozvodu. Aktívne a pasívne bleskozvody…

Údržba, oprava a posilnenie elektrických obvodov v byte…

Pribúdajú vám spotrebiče v byte? Skontrolujeme stav elektroinštalácie a navrhneme riešenie na posilnenie elektro obvodov…

Posilníme vám najviac zaťažujúce obvody – práčka, elektrická rúra, elektrikárske práce…

Údržba, oprava a posilnenie elektrických obvodov v byte…

Pribúdajú vám spotrebiče v byte? Skontrolujeme stav elektroinštalácie a navrhneme riešenie na posilnenie elektro obvodov…

Posilníme vám najviac zaťažujúce obvody – práčka, elektrická rúra, elektrikárske práce…

Smart Home inteligentná inštalácia pre vašu domácnosť…

Vďaka inteligentnej elektroinštalácii s prekvapivo intuitívnym ovládaním budete mať prehľad a celý byt pod kontrolou.

Zo svojho mobilu ovládate a regulujete osvetlenie, chladenie, kúrenie, tienenie, kamery a alarm…

Smart Home inteligentná inštalácia pre vašu domácnosť…

Vďaka inteligentnej elektroinštalácii s prekvapivo intuitívnym ovládaním budete mať prehľad a celý byt pod kontrolou.

Zo svojho mobilu ovládate a regulujete osvetlenie, chladenie, kúrenie, tienenie, kamery a alarm…

Vyhotovenie projektu pre rôzne druhy elektrických inštalácií…

Projekt pre NN prípojky, elektroinštalácie rozvodov, jednopólové a trojpólové schémy rozvádzačov, slaboprúdové rozvody…

Projekty na bleskozvody a uzemnenia vrátane výpočtu zemného odporu…

Vyhotovenie projektu pre rôzne druhy elektrických inštalácií…

Projekt pre NN prípojky, elektroinštalácie rozvodov, jednopólové a trojpólové schémy rozvádzačov, slaboprúdové rozvody…

Projekty na bleskozvody a uzemnenia vrátane výpočtu zemného odporu…

Zákazníkmi overení dodávatelia

Zákazníkmi overené portfólio dodávateľov

Vysvedčenie za odvedenú prácu!

Elektrikárske práce Košice