Obnova bytového domu

Obnova bytového domu

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Kompletná obnova bytového domu / Bytov: 46, Poschodí: 7, Počet vchodov: 2, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1973, Strecha: Plochá, Obvodové múry: Panel, Hrúbka muriva: do 30 cm, Rozsah obnovy: Zateplenie obvodových stien, strechy, stropu suterénu, stien a stropu prízemia, Výmena zábradlí a odstránenie systémových porúch balkónov, Zasklenie lodžií, Úprava spoločných priestorov, Výmena výťahov a otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia, Prestavba výťahovej šachty, Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov, Montáž kamerových systémov, Nové vchodové dvere, poštové schránky a domový vrátnik, Bezbariérová úprava vstupov do budovy, Nové okná pre spoločné priestory, Výmena stupačkových rozvodov, vetracej šachty a ležatých rozvodov.


   Prikladám projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Rekonštrukcia bytu v paneláku

   Čo dopytovať?

   Kompletná obnova bytových domov, zateplenie, modernizácia výťahov…


   Kompletná obnova bytového domu | Zateplenie obvodových stien | Odstránenie systémových porúch balkónov | Zateplenie strechy | Zateplenie stropu a stien na prízemí | Úprava spoločných priestorov | Modernizácia a výmena výťahov | Prestavba výťahovej šachty | Otočenie výťahu z medzipodesty na podestu | Opláštenie výťahovej šachty | Rušenie medziposchodí a vstupy do výťahov sa otočia na stranu bytov s výstupom na každom poschodí | Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov | Výmena bleskozvodov | Výmena okien | Výmena žľabov a zvodov | Výmena strešných výlezov | Nové vetracie a rotačné hlavice | Klampiarske práce | Výmena a rekonštrukcia osvetlenia, vchodovej brány vrátane poštových schránok a domových telefónov | Montáž kamerového systému a ďalšej zabezpečovacej techniky | Vyhotovenie výkazu, výmeru a rozpočtu k projektovej dokumentácii | …

   Užitočný odkaz: Pravidelná údržba a obnova bytových domov 


   Určené pre


   Vlastníci bytov a ich zástupcovia | Správcovská spoločnosť | Spoločenstvo vlastníkov bytov | Bytové domy | Dodávateľské firmy | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Obnova bytového domu – dotácie na obnovu bytovej budovy zo ŠFRB / Štátny fond rozvoja a bývania. O finančnú podporu môžu požiadať vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom. Komplexná obnova budovy – zateplenie, odstránenie systémových porúch, modernizácia spoločných častí, výmena výťahu aj rozvodov, úprava spoločných častí tak aby sa umožnil prístup do bytov v BD pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Postup obnovy bytového domu – 1. rozhodnutie vlastníkov, 2. stanovenie rozsahu prác, 3. vytvorenie pracovnej skupiny, 4. určenie finančných možností, rozpočet, 5. výber projektanta, 6. výkaz-výmer, 7. predstavenie projektu vlastníkom, 8. stavebné povolenie, 9. výber stavebného dozoru, 10. financovanie obnovy, 11. výber zhotoviteľa, dodávateľov obnovy, 12. zmluva o dielo, ZoD, 13. realizácia obnovy, 14. protokolárne prevzatie diela, 15. kolaudácia.

   Energetický certifikát budov / ECB – súbor stavebných opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. Zohľadňuje pôsobenie vonkajšieho prostredia na budovu, ako teplota, slnečné žiarenie, vlhkosť… Certifikácia je normalizovaný postup hodnotenia v súlade s predpismi, najmä Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a z nej vyplývajúca Vyhláška 625/2006. Výsledkom EBC je vystavenie certifikátu budovy (správa a energetický štítok budovy). Energetické hodnotenie na štítku od písmena A najlepšie hodnotená budova po G najhoršie. A – Energeticky pasívne domy EPS, B – nízkoenergetické domy NED…


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Kvalifikované služby pre bytové domy

    Rekonštrukcia priestorov kupeľne

    Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

    Výmena ventilov plynu, vody a ústredného kúrenia v BD

    Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…