Inštalatérske práce

Inštalatérske práce

Sprcha, vaňa, drez, umývadlo, vodovodná batéria, WC…

Dôkladné vyčistenie, krtkovanie zaneseného a upchatého odtoku, výmena a montáž novej sanity. Výmena a inštalácia potrubných rozvodov.

Oprava kanalizácie, ventilov, tesnení, sifónov, splachovačov, vodovodných batérií, výmena WC…

Sprcha, vaňa, drez, umývadlo, vodovodná batéria, WC…

Dôkladné vyčistenie, krtkovanie zaneseného a upchatého odtoku, výmena a montáž novej sanity. Výmena a inštalácia potrubných rozvodov.

Oprava kanalizácie, ventilov, tesnení, sifónov, splachovačov, vodovodných batérií, výmena WC…

Hadice pre umývačku, práčku, plynový sporák, pre batérie…

Kontrola a výmena prívodových a odtokových hadíc vody, napojenia v stúpačkách, hadice vodovodnej batérie, splachovača WC, umývačky riadu, práčky…

Výmena bezpečnostnej hadice plynového sporáka a kontrola tesnosti napojenia…

Hadice pre umývačku, práčku, plynový sporák, pre batérie…

Kontrola a výmena prívodových a odtokových hadíc vody, napojenia v stúpačkách, hadice vodovodnej batérie, splachovača WC, umývačky riadu, práčky…

Výmena bezpečnostnej hadice plynového sporáka a kontrola tesnosti napojenia…

Ventily na rozvodoch, voda, plyn, radiátor, klimatizácia…

Výmena ventilov ležatých rozvodov, stúpačkových, odvzdušňovacích, regulačných a termoregulačných ventilov a iné inštalatérske práce.

Ventily plynu, vody, radiátorov ale aj klimatizácie. Odvzdušnenie a vyregulovanie systému ÚK…

Ventily na rozvodoch, voda, plyn, radiátor, klimatizácia…

Výmena ventilov ležatých rozvodov, stúpačkových, odvzdušňovacích, regulačných a termoregulačných ventilov a iné inštalatérske práce.

Ventily plynu, vody, radiátorov ale aj klimatizácie. Odvzdušnenie a vyregulovanie systému ÚK…

Revízie plynu, kontrola rozvodov, repasácia meradiel vody, ÚK…

Predpísané revízie plynu, kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu, cez hlavné stúpačkové ventily až po plynové spotrebiče v bytoch…

Pravidelné overenie a repasácia meradiel spotreby studenej, teplej vody a meradiel tepla.

Revízie plynu, kontrola rozvodov, repasácia meradiel vody, ÚK…

Predpísané revízie plynu, kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu, cez hlavné stúpačkové ventily až po plynové spotrebiče v bytoch…

Pravidelné overenie a repasácia meradiel spotreby studenej, teplej vody a meradiel tepla.

Výmena vodomerov, meračov a pomerových rozdeľovačov tepla…

Výmena a montáž všetkých typov vodomerov SV a TÚV v zmysle zákona o metrológii, bytové, domové, objektové a priemyselné vodomery…

Kontrola a výmena meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Výmena vodomerov, meračov a pomerových rozdeľovačov tepla…

Výmena a montáž všetkých typov vodomerov SV a TÚV v zmysle zákona o metrológii, bytové, domové, objektové a priemyselné vodomery…

Kontrola a výmena meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Rekonštrukcia stupačiek a všetkých ležatých rozvodov…

Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV nachádzajúcej sa väčšinou v technickom suteréne bytového domu, budovy.

Výmena stupačiek vody, plynu, kanalizačného potrubia, vetracej šachty, vzduchotechniky…

Rekonštrukcia stupačiek a všetkých ležatých rozvodov…

Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV nachádzajúcej sa väčšinou v technickom suteréne bytového domu, budovy.

Výmena stupačiek vody, plynu, kanalizačného potrubia, vetracej šachty, vzduchotechniky…

Demontáž a likvidácia zdraviu nebezpečného azbestu…

Odstránime a zlikvidujeme azbestové potrubia a staré azbestocementové vetracie šachty v stupačkách, prípadne azbest z inej časti budovy.

Azbest je nebezpečný karcinogén, preto jej likvidácia podlieha prísnemu hygienickému dozoru.

Demontáž a likvidácia zdraviu nebezpečného azbestu…

Odstránime a zlikvidujeme azbestové potrubia a staré azbestocementové vetracie šachty v stupačkách, prípadne azbest z inej časti budovy.

Azbest je nebezpečný karcinogén, preto jej likvidácia podlieha prísnemu hygienickému dozoru.

Ústredné kúrenie, hydraulické vyregulovanie ÚK…

Realizácia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy podľa projektu, najmä po komplexnej obnove a zateplení bytového domu.

Výmena alebo nastavenie termostatických ventilov vykurovania na požadovaný prietok.

Ústredné kúrenie, hydraulické vyregulovanie ÚK…

Realizácia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy podľa projektu, najmä po komplexnej obnove a zateplení bytového domu.

Výmena alebo nastavenie termostatických ventilov vykurovania na požadovaný prietok.

TÚV, hydraulické vyregulovanie prietoku teplej vody…

Zmapovanie rozvodov a realizácia hydraulického vyregulovania prietoku teplej úžitkovej vody podľa projektovej dokumentácii.

Usmernenie a vyváženie cirkulácie prietoku teplej vody jednotlivými stupačkami.

TÚV, hydraulické vyregulovanie prietoku teplej vody…

Zmapovanie rozvodov a realizácia hydraulického vyregulovania prietoku teplej úžitkovej vody podľa projektovej dokumentácii.

Usmernenie a vyváženie cirkulácie prietoku teplej vody jednotlivými stupačkami.

Izolácia rozvodov kúrenia ÚK, teplej TV a studenej vody SV…

Izolácia rozvodov ústredného kúrenia v bytovom dome v súlade s normou a zákonom o energetickom hospodárení.

Izolácia všetkých vodorovných ležatých aj zvislých potrubí ÚK, TV a SV v bytovom dome.

Izolácia rozvodov kúrenia ÚK, teplej TV a studenej vody SV…

Izolácia rozvodov ústredného kúrenia v bytovom dome v súlade s normou a zákonom o energetickom hospodárení.

Izolácia všetkých vodorovných ležatých aj zvislých potrubí ÚK, TV a SV v bytovom dome.

Plyn, výmena rozvodov, ventilov, opravy, kontrola, revízie…

Výmena plynových rozvodov a plynových ventilov v spoločných priestoroch bytového domu, prípadne ich premiestnenie…

Opravy, pravidelná kontrola a revízie plynu v budove aj  v bytoch, zapájanie plynových spotrebičov.

Plyn, výmena rozvodov, ventilov, opravy, kontrola, revízie…

Výmena plynových rozvodov a plynových ventilov v spoločných priestoroch bytového domu, prípadne ich premiestnenie…

Opravy, pravidelná kontrola a revízie plynu v budove aj  v bytoch, zapájanie plynových spotrebičov.

Zapájanie vody a kanalizácie, zisťovanie, oprava úniku vody…

Zapojenie vody a odpadu podľa projektu, inštalácia a napojenie sanity na rozvody vody, umývadlo, odpad, sifón, umývačka riadu, práčka.

Realizácia a inštalácia vane, sprchový kút, komplet vodoinštalácia pri rekonštrukcii.

Zapájanie vody a kanalizácie, zisťovanie, oprava úniku vody…

Zapojenie vody a odpadu podľa projektu, inštalácia a napojenie sanity na rozvody vody, umývadlo, odpad, sifón, umývačka riadu, práčka.

Realizácia a inštalácia vane, sprchový kút, komplet vodoinštalácia pri rekonštrukcii.

Všetky inštalatérske práce, opravy, výmeny, zapájanie, čistenie…

Oprava splachovačov, wc, toalety, výmena ventilov, tesnenia, vyčistenie upchatých sifónov, upchatých odtokov…

Zistenie a zastavenie úniku vody, vodoinštalatérske práce pri výstavbe aj prerábkach…

Všetky inštalatérske práce, opravy, výmeny, zapájanie, čistenie…

Oprava splachovačov, wc, toalety, výmena ventilov, tesnenia, vyčistenie upchatých sifónov, upchatých odtokov…

Zistenie a zastavenie úniku vody, vodoinštalatérske práce pri výstavbe aj prerábkach…

Zákazníkmi overení dodávatelia

Zákazníkmi overené portfólio dodávateľov

Vysvedčenie za odvedenú prácu!

Inštalatérske práce Košice