Inštalatérske práce

Inštalatérske práce

Sprcha, vaňa, drez, umývadlo, vodovodná batéria, WC…

Dôkladné vyčistenie, krtkovanie zaneseného a upchatého odtoku, výmena a montáž novej sanity.

Oprava, výmena a inštalácia potrubných rozvodov, kanalizácie, ventilov, tesnení, sifónov…

Vodovodných batérií, meračov, filtrov, zabudovaných WC, ako Geberit, Jika, Alcaplast, Kolo, Liv, oprava splachovača…

Sprcha, vaňa, drez, umývadlo, vodovodná batéria, WC…

Dôkladné vyčistenie, krtkovanie zaneseného a upchatého odtoku, výmena a montáž novej sanity.

Oprava, výmena a inštalácia potrubných rozvodov, kanalizácie, ventilov, tesnení, sifónov…

Vodovodných batérií, meračov, filtrov, zabudovaných WC, ako Geberit, Jika, Alcaplast, Kolo, Liv, oprava splachovača…

Hadice pre umývačku, práčku, plynový sporák, pre batérie…

Kontrola a výmena prívodových a odtokových hadíc vody, napojenia v stúpačkách, hadice vodovodnej batérie, splachovača WC, umývačky riadu, práčky…

Výmena bezpečnostnej hadice plynového sporáka a kontrola tesnosti napojenia…

Hadice pre umývačku, práčku, plynový sporák, pre batérie…

Kontrola a výmena prívodových a odtokových hadíc vody, napojenia v stúpačkách, hadice vodovodnej batérie, splachovača WC, umývačky riadu, práčky…

Výmena bezpečnostnej hadice plynového sporáka a kontrola tesnosti napojenia…

Ventily na rozvodoch, voda, plyn, radiátor, klimatizácia…

Výmena ventilov ležatých rozvodov, stúpačkových, odvzdušňovacích, regulačných a termoregulačných ventilov a iné inštalatérske práce.

Ventily plynu, vody, radiátorov ale aj klimatizácie. Odvzdušnenie a vyregulovanie systému ÚK…

Ventily na rozvodoch, voda, plyn, radiátor, klimatizácia…

Výmena ventilov ležatých rozvodov, stúpačkových, odvzdušňovacích, regulačných a termoregulačných ventilov a iné inštalatérske práce.

Ventily plynu, vody, radiátorov ale aj klimatizácie. Odvzdušnenie a vyregulovanie systému ÚK…

Revízie plynu, kontrola rozvodov, repasácia meradiel vody, ÚK…

Predpísané revízie plynu, kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu, cez hlavné stúpačkové ventily až po plynové spotrebiče v bytoch…

Pravidelné overenie a repasácia meradiel spotreby studenej, teplej vody a meradiel tepla.

Revízie plynu, kontrola rozvodov, repasácia meradiel vody, ÚK…

Predpísané revízie plynu, kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu, cez hlavné stúpačkové ventily až po plynové spotrebiče v bytoch…

Pravidelné overenie a repasácia meradiel spotreby studenej, teplej vody a meradiel tepla.

Výmena vodomerov, meračov a pomerových rozdeľovačov tepla…

Výmena a montáž všetkých typov vodomerov SV a TÚV v zmysle zákona o metrológii, bytové, domové, objektové a priemyselné vodomery…

Kontrola a výmena meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Výmena vodomerov, meračov a pomerových rozdeľovačov tepla…

Výmena a montáž všetkých typov vodomerov SV a TÚV v zmysle zákona o metrológii, bytové, domové, objektové a priemyselné vodomery…

Kontrola a výmena meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Rekonštrukcia stupačiek a všetkých ležatých rozvodov…

Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV nachádzajúcej sa väčšinou v technickom suteréne bytového domu, budovy.

Výmena stupačiek vody, plynu, kanalizačného potrubia, vetracej šachty, vzduchotechniky…

Rekonštrukcia stupačiek a všetkých ležatých rozvodov…

Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV nachádzajúcej sa väčšinou v technickom suteréne bytového domu, budovy.

Výmena stupačiek vody, plynu, kanalizačného potrubia, vetracej šachty, vzduchotechniky…

Demontáž a likvidácia zdraviu nebezpečného azbestu…

Odstránime a zlikvidujeme azbestové potrubia a staré azbestocementové vetracie šachty v stupačkách, prípadne azbest z inej časti budovy.

Azbest je nebezpečný karcinogén, preto jej likvidácia podlieha prísnemu hygienickému dozoru.

Demontáž a likvidácia zdraviu nebezpečného azbestu…

Odstránime a zlikvidujeme azbestové potrubia a staré azbestocementové vetracie šachty v stupačkách, prípadne azbest z inej časti budovy.

Azbest je nebezpečný karcinogén, preto jej likvidácia podlieha prísnemu hygienickému dozoru.

Ústredné kúrenie, hydraulické vyregulovanie ÚK…

Realizácia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy podľa projektu, najmä po komplexnej obnove a zateplení bytového domu.

Výmena alebo nastavenie termostatických ventilov vykurovania na požadovaný prietok.

Ústredné kúrenie, hydraulické vyregulovanie ÚK…

Realizácia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy podľa projektu, najmä po komplexnej obnove a zateplení bytového domu.

Výmena alebo nastavenie termostatických ventilov vykurovania na požadovaný prietok.

TÚV, hydraulické vyregulovanie prietoku teplej vody…

Zmapovanie rozvodov a realizácia hydraulického vyregulovania prietoku teplej úžitkovej vody podľa projektovej dokumentácii.

Usmernenie a vyváženie cirkulácie prietoku teplej vody jednotlivými stupačkami.

TÚV, hydraulické vyregulovanie prietoku teplej vody…

Zmapovanie rozvodov a realizácia hydraulického vyregulovania prietoku teplej úžitkovej vody podľa projektovej dokumentácii.

Usmernenie a vyváženie cirkulácie prietoku teplej vody jednotlivými stupačkami.

Izolácia rozvodov kúrenia ÚK, teplej TV a studenej vody SV…

Izolácia rozvodov ústredného kúrenia v bytovom dome v súlade s normou a zákonom o energetickom hospodárení.

Izolácia všetkých vodorovných ležatých aj zvislých potrubí ÚK, TV a SV v bytovom dome.

Izolácia rozvodov kúrenia ÚK, teplej TV a studenej vody SV…

Izolácia rozvodov ústredného kúrenia v bytovom dome v súlade s normou a zákonom o energetickom hospodárení.

Izolácia všetkých vodorovných ležatých aj zvislých potrubí ÚK, TV a SV v bytovom dome.

Plyn, výmena rozvodov, ventilov, opravy, kontrola, revízie…

Výmena plynových rozvodov a plynových ventilov v spoločných priestoroch bytového domu, prípadne ich premiestnenie…

Opravy, pravidelná kontrola a revízie plynu v budove aj  v bytoch, zapájanie plynových spotrebičov.

Plyn, výmena rozvodov, ventilov, opravy, kontrola, revízie…

Výmena plynových rozvodov a plynových ventilov v spoločných priestoroch bytového domu, prípadne ich premiestnenie…

Opravy, pravidelná kontrola a revízie plynu v budove aj  v bytoch, zapájanie plynových spotrebičov.

Zapájanie vody a kanalizácie, zisťovanie, oprava úniku vody…

Zapojenie vody a odpadu podľa projektu, inštalácia a napojenie sanity na rozvody vody, umývadlo, odpad, sifón, umývačka riadu, práčka.

Realizácia a inštalácia vane, sprchový kút, komplet vodoinštalácia pri rekonštrukcii.

Zapájanie vody a kanalizácie, zisťovanie, oprava úniku vody…

Zapojenie vody a odpadu podľa projektu, inštalácia a napojenie sanity na rozvody vody, umývadlo, odpad, sifón, umývačka riadu, práčka.

Realizácia a inštalácia vane, sprchový kút, komplet vodoinštalácia pri rekonštrukcii.

Všetky inštalatérske práce, opravy, výmeny, zapájanie, čistenie…

Oprava splachovačov, wc, toalety, výmena ventilov, tesnenia, vyčistenie upchatých sifónov, upchatých odtokov…

Zistenie a zastavenie úniku vody, vodoinštalatérske práce pri výstavbe aj prerábkach…

Všetky inštalatérske práce, opravy, výmeny, zapájanie, čistenie…

Oprava splachovačov, wc, toalety, výmena ventilov, tesnenia, vyčistenie upchatých sifónov, upchatých odtokov…

Zistenie a zastavenie úniku vody, vodoinštalatérske práce pri výstavbe aj prerábkach…

Zákazníkmi overení dodávatelia

Zákazníkmi overené portfólio dodávateľov

Vysvedčenie za odvedenú prácu!

Chcem hodnotiť
Inštalatérske práce Košice