Hodnotenie dodávateľov

Hodnotenie dodávateľov

Vystavte dodávateľovi vysvedčenie!

  Známka za dodržiavanie termínov pri realizácii

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Dodržiavanie technologických postupov

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Súlad projektu s realizovaným dielom

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Súlad kvality použitého materiálu s cenou za dielo

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Prítomnosť dozoru - zodpovednej osoby na pracovisku

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Profesionálna úroveň pracovníkov, remeselníkov

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Poriadok na pracovisku počas realizácie

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Kvalita priebežnej komunikácie so zákazníkom

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Finálna kvalita realizovaných prác

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Primeranosť ceny a kvality odovzdaného diela, služby

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Administratívne a organizačné odbremenenie klienta

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Osobné údaje sú sprístupnené len prevádzkovateľovi portálu! / * povinné

  Nezávislé hodnotenie portálom!

  Hodnotenie percentami

   Známka za nadobudnuté skúsenosti podľa dĺžky pôsobenia v rokoch

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Pomer zákaziek a reklamácií za posledný ukončený rok

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Celková ekonomická stabilita a spoľahlivosť

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Reálnosť sídla firmy a prevádzky

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Kontaktné možnosti a ich kvalita

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Zodpovedný prístup k životnému prostrediu

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Podpora charitatívnych a humanitárnych aktivít

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Poctivých 200 minút na jedno hodnotenie!

   Mini prieskum

   10 sekúnd a pomôžete zlepšiť kvalitu našich služieb, ďakujeme!

    1. Do akej miery ovplyvňuje váš dopyt dodávateľská CENA ?

    2. Je pre vás dôležitejšia CENA alebo KVALITA dodaného diela?

    3. Do akej miery ovplyvňuje váš dopyt RÝCHLOSŤ dodania diela?

    4. Vyhľadali by ste STAVEBNÝ DOZOR pri stavbe domu?


     
    Osobné údaje sú sprístupnené len prevádzkovateľovi portálu! / * povinné
     

     

    Vysvedčenie za prácu!

    Zadanie dopytu - certifikát, hodnotenie

    Hodnotenie dodávateľov

    Mini prieskum

    Čo rozhoduje pri dopyte?