Hodnotenie dodávateľov

Vystavte firme vysvedčenie!

  Známka za dodržiavanie termínov pri realizácii

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Dodržiavanie technologických postupov

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Súlad projektu s realizovaným dielom

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Súlad kvality použitého materiálu s cenou za dielo

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Prítomnosť dozoru - zodpovednej osoby na pracovisku

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Profesionálna úroveň pracovníkov, remeselníkov

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Poriadok na pracovisku počas realizácie

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Kvalita priebežnej komunikácie so zákazníkom

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Finálna kvalita realizovaných prác

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Primeranosť ceny a kvality odovzdaného diela, služby

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Administratívne a organizačné odbremenenie klienta

  1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

  Súhlasímobchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov / nové okno *

  Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
   

    * povinné

  Nezávislé hodnotenie portálom!

  Hodnotenie percentami

   Známka za nadobudnuté skúsenosti podľa dĺžky pôsobenia v rokoch

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Pomer zákaziek a reklamácií za posledný ukončený rok

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Celková ekonomická stabilita a spoľahlivosť

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Reálnosť sídla firmy a prevádzky

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Kontaktné možnosti a ich kvalita

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Zodpovedný prístup k životnému prostrediu

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Podpora charitatívnych a humanitárnych aktivít

   1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

   Poctivých 200 minút na jedno hodnotenie!

   Mini prieskum

   Zaberie len 10 sekúnd a pomôže zlepšiť kvalitu našich služieb, ďakujeme!

    1. Do akej miery ovplyvňuje váš dopyt CENA za dielo alebo službu?

    2. Je pre vás dôležitejšia CENA alebo KVALITA dodaného diela, služby?

    3. Do akej miery ovplyvňuje váš dopyt RÝCHLOSŤ dodania diela alebo služby?

    4. Vyhľadali by ste si STAVEBNÝ DOZOR k výstavbe alebo väčšej rekonštrukcii domu?


     
    Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / otvoríte v novom okne *

     
      * povinné

    Aj vďaka mini prieskumu vylepšujeme naše služby!

     

    Vysvedčenie za prácu!

    Zadanie dopytu - certifikát, hodnotenie

    Hodnotenie dodávateľov

    Mini prieskum

    Čo rozhoduje pri dopyte?