Geodet, geodetické práce, zameranie

ZADAŤ DOPYT    i?

Geodet, geodetické práce, zameranie

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Názov / Geodetické práce. Popis dopytu / Vytýčenie hranice pozemku v súkromnom vlastníctve a vytýčenie stavby. Číslo parcely: 1544/5, 1543/6. Vytýčenie novej hranice pozemku, oddelenie časti pozemku, vypracovanie vytyčovacieho náčrtu, vytýčenie stavby a inžinierskych sieti. Geometrický plán na úpravu hranice a na rozdelenie pozemku. Porealizačné zameranie stavby. Požiadavky: Vytyčovacie body označiť kovovými kolíkmi…

   Pripájam – fotky, list vlastníctva, náčrt pozemku…


   Požiadajte o seriózne ponuky na geodetické práce a ušetríte na nákladoch

   Dopyt na geodeta zadávate zadarmo a bez akejkoľvek registrácie! 1. Zadaný dopyt skontrolujeme a rozošleme dodávateľom z prevereného portfólia. 2. Obdržíte niekoľko nezávislých cenových ponúk! 3. Každé hotové dielo môžete ohodnotiť a vystaviť dodávateľovi vysvedčenie!

   Pomáhate tak vylepšovať naše služby, za čo vám vopred ďakujeme.

   Dopyt na geodeta môžete zadať na všetky druhy stavebných prác a súvisiace služby, od projektu až po výstavbu, rekonštrukciu a zariaďovanie nehnuteľností.  Kvalifikované služby aj pre potreby bytových domov, jednorazové a pravidelné opravy, prerábky, komplexná obnova, upratovacie a iné služby.

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Zadajte svoj dopyt na geodeta

   Zadať analogicky 

   Geodet, geodetické práce, geodézia, geometrický plán, vyhotovenie geometrického plánu, inžinierska geodézia, geodetické činnosti, majetkoprávne usporiadanie pozemkov a stavieb, oddelenie pozemku, kolaudácia stavby, zameranie rozostavanej stavby, zriadenie vecného bremena, výpočty plôch, grafická identifikácia e-kn, c-kn, vytýčenie hraníc pozemku, zriaďovanie vytyčovacích sietí, meranie a tvorba digitálnych máp…

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma