Revízie, odborné prehliadky, revízny technik

ZADAŤ DOPYT    i?

Revízie, odborné prehliadky, revízny technik

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Názov / Pravidelná odborná prehliadka, revízie a skúšky v bytovom dome. Popis dopytu / Bytový dom panelový, 12. poschodový, suterén, pivnica, 1 vchod, 72 bytov. Odborné prehliadky a úradné skúšky pre 1 ks osobný výťah a 1 ks nákladný výťah Schindler. Revízie elektrorozvodov, elektroinštalácie a bleskozvodov bytového domu + základná údržba spojov. Revízie a kontrola plynových rozvodov a zariadení v spoločných priestorov bytového domu a kontrola plynových spotrebičov v bytoch. Kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky. Všetko v súlade s aktuálnymi predpismi…


   Požiadajte o seriózne ponuky na revízneho technika a ušetríte na nákladoch

   Dopyt na revízneho technika zadávate zadarmo a bez akejkoľvek registrácie! 1. Zadaný dopyt skontrolujeme a rozošleme dodávateľom z prevereného portfólia. 2. Obdržíte niekoľko nezávislých cenových ponúk! 3. Každé hotové dielo môžete ohodnotiť a vystaviť dodávateľovi vysvedčenie!

   Pomáhate tak vylepšovať naše služby, za čo vám vopred ďakujeme.

   Dopyt na revízneho technika môžete zadať na všetky druhy stavebných prác a súvisiace služby, od projektu až po výstavbu, rekonštrukciu a zariaďovanie nehnuteľností.  Kvalifikované služby aj pre potreby bytových domov, jednorazové a pravidelné opravy, prerábky, komplexná obnova, upratovacie a iné služby.

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Zadajte svoj dopyt na revízneho technika

   Zadať analogicky 

   Revízny technik, revízie, revizák, revízne skúšky, odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach, odborné prehliadky, vyhradené technické zariadenia, odborná spôsobilosť, spôsobilá osoba na vykonávanie revízií, opakovaná úradná skúška, opakovaná kontrola meradiel, spôsobilosť na bezpečnú prevádzku, periodické revízie a kontroly, bleskozvodu, revízie elektrických rozvodov a zariadení, plynových zariadení, požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov…

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma