Správa budov

Správa budov

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Správa budov / Hľadáme nového správcu na výkon správy bytového domu, zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných priestorov a zariadení domu. Typ budovy: bytový dom. Adresa budovy: ulica Budatínska, Bratislava. Počet bytových jednotiek: 71 bytov spolu. Poschodí: 7. Počet vchodov: 3. Stav budovy: úplná obnova so zateplením fasády, stropu v suteréne, strechy, rekonštrukcia spoločných priestorov a vymenené výťahy. Správca bytového domu: aktuálny. Ďalšie požiadavky: prístup do informačného systému pre vlastníkov bytov ohľadne informácií o hospodárení v bytovom dome.


   Prikladám fotky bytového domu…

   Čo dopytovať?

   Správa budov, správa bytových domov, rezidenčných lokalít…


   Komplexná správa bytových domov | Evidencia čerpania z fondu opráv | Ročné vyúčtovanie | Vyhotovenie mesačných zálohových predpisov | Sledovanie úhrad a vymáhanie pohľadávok | Poistenie nehnuteľností | Zabezpečenie výkonu revízií a ostatných prác v bytovom dome, ako sú revízie a prehliadky požiarnej ochrany, cez údržbu a starostlivosť o výťahy až po televízne rozvody a plynové kotolne | Evidencia a organizovanie výberových konaní, najmä pri obnove bytového domu a to od výberu firiem, vybavenie úveru zo ŠFRB až po dohľad nad realizáciou a odovzdaním | Dozor nad užívaním nehnuteľností | Rozpočítavanie energií a revízie technológií | Správa uzavretých rezidenčných lokalít a novostavieb rodinných domov | Správa administratívnych budov | Správa polyfunkčných budov | …

   Užitočný odkaz: Upratovanie bytových vchodov a ostatných budov


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Služby pre bytové domy, dopyt

   Určené pre


   Bytové domy | Uzavreté rezidenčné lokality | Administratívne budovy | Biznis centrá | Polyfunkčné kombinované budovy | Garáže | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Správa budov – podľa Z. 182/1993, §  6/2 sa správou budovy rozumie obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome – 1 . prevádzku, opravy a údržbu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, 2. služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, 3. vedenie účtu domu v banke, 4. vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, 5. iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Správca – podľa Z. 182/1993, § 8/1 je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu. Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa tohto zákona.

   Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa Z. 182/1993, § 8/1 je právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Ekonomická správa budov – vedenie evidencie platieb a výdavkov vlastníkov, zaúčtovanie platieb, úhrad a kontrola finančných tokov za služby. Technická správa budov – je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby bytového domu, a ak je to potrebné, prípravu krokov na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Zariaďujete nehnuteľnosť? Zadaj dopyt…

    Moderné kuchynské linky na mieru…

    Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…