Elektroinštalačné práce

Elektroinštalačné práce

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Elektroinštalačné práce pre novostavbu / Pripojenie, rozvody a elektroinštalácia pre novostavbu dvojpodlažného domu podľa projektu. Podlahová plocha: 120 m2. Počet izieb: 7. Materiál steny: pórobetón. Pripojenie domu: elektromera a hlavného ističa k domovej rozvodnici. Bleskozvod a prepäťová ochrana. Drážky pre vnútorné rozvody. Vedenie, elektroinštalácia, štruktúrka. Zásuvky, osvetlenie. Elektrické podlahové kúrenie, termostat. SmartHome elektroinštalácia. Zapojenie kamery. Zapojenie spotrebičov. Pripojenie garáže, altánku… Revízna správa.


   Prikladám projekt, fotky domu a jednotlivých miestností…

   Čo dopytovať?

   Eelektroinštalačné práce, elektroinštalácia pre všetky druhy stavieb…


   Všetky elektrikárske práce | Nové elektro rozvody a inštalácie pre bytové domy a ostatné budovy | Rekonštrukcia elektriky, výmena rozvodov, rozvádzačov a elektroinštalácie | Oprava, výmena a zapojenie elektrických spotrebičov | Prípojky, ističové skrinky, ističe, zásuvky, vypínače, úsporné svietidlá.., | Revízie vyhradených elektrických zariadení | Trafostanice a NN rozvodne | VN a NN prípojky | Odberné miesta | Uzemnenia a bleskozvody aktívne, pasívne | Káblové rozvody a trasy | Rozvádzače bytové, domové, elektromerové | Interiérové osvetlenie | Núdzové, vonkajšie, verejné osvetlenie | Osvetlenie priemyselnej haly | Záložné prvky pre núdzové napájanie | Podlahové vyhrievanie | Inteligentné inštalácie | Poplachové systémy | Kamerové a zabezpečovacie systémy | Akustické domové vrátníky | Audio a video vrátníky | Štruktúrovaná kabeláž | Regulačné systémy úspory vykurovania takmer bez stavebných zásahov | Elektromontážne práce pre výrobné linky | Vyhotovenie výkazu, výmeru a rozpočtu k projektovej dokumentácii | …

   Užitočný odkaz: Stavebné práce, rekonštrukcia domov a bytov 


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Odborné prehliadky v bd

   Určené pre


   Rodinné domy a byty | Elektroinštalačné práce pre bytové domy | Obce a školy | Administratívne budovy | Polyfunkčné a priemyselné objekty | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Elektrikárske, elektroinštalačné práce. Rozvodná skriňa, rozvádzač, rozvodnica – zariadenia, odolnejšie väčšinou PVC skrine, v ktorých sú umiestnene spínacie a istiace prvky, ističe, prúdové chrániče, elektromer, signalizačné a ochranné zariadenia, ostatné meracie a riadiace prvky. Bleskozvod, hromozvod – sústava vonkajšej ochrany budovy pred bleskom, zachytí bleskový výboj a zvedie ho do zeme tak, aby nedošlo k poškodeniu budovy ani el. zariadení. Elektromer – zariadenie na meranie spotreby elektrickej energie. Fázový vodič – živý vodič, ktorého ak sa dotknete vaším telom môže prejsť el. prúd ohrozujúci život. Istič – chráni el. obvod pred nadprúdom. LED – úsporná žiarovka. LUX – jednotka intenzity osvetlenia. CYKY – elektrikármi najčastejšie používaný kábel pre silnoprúdovú elektroinštaláciu pod omietku.

   NN – nízke napätie do 1000V. VN – vysoké napätie do 52 kV. VVN – veľmi vysoké napätie do 300 kV. ZVN – zvlášť alebo obzvlášť vysoké napätie do 800 kV. Ochranný vodič – neživý, neutrálny žltozelený vodič, neprechádza cez neho prúd pri bežnej prevádzke, ale až v prípade skratu na kostru pri poruche zariadenia. Prúdový chránič – ochrana pred úrazom elektrickým prúdom a požiarom prerušením elektrického obvodu. T-NC – rozvodná sieť s uzemnením na strane zdroja T, ochranou nulovaním na strane spotrebiča N a kombinovaným vodičom PEN neutrálny a ochranný súčasne. TN-C-S – rozvodná sieť TN-C, z ktorej je vytvorená TN-S rozdelením PEN vodiča na ochranný a neutrálny. TN-S – rozvodná sieť uzemnená strana zdroja T, ochrana nulovaním na strane spotrebiča N a separátnym ochranným vodičom S.


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Kvalifikované služby pre bytové domy

    Rekonštrukcia priestorov kupeľne

    Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

    Výmena ventilov plynu, vody a ústredného kúrenia v BD

    Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…