Zemné a búracie práce

Zemné a búracie práce

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Zemné a búracie práce / Zbúranie staršej budovy dvojpodlažného domu, odkopanie svahu v zadnej časti pozemku, vyrovnanie terénu a úprava prístupu. Pozemok na miernom svahu, vzadu 3 x 10 m strmejšie. Budova: starší 2 podlažný dom, plocha 120 m2, popraskaný, prepadnutá strecha. Zemné práce: odkopanie svahu 1,5 X 10 m, vyrovnanie 700 m2. Búracie práce: zbúranie 2 podlažnej budovy, múry kameň, strecha drevo a betónová škridla. Požiadavky: úprava prístupu 4 x 35 m, planírovanie, makadam 15 cm, spevniť, odvoz zeminy.


   Prikladám fotky objektu a pozemku…

   Čo dopytovať?

   Zemné a búracie práce, úprava terénu pre stavbu, demolácia objektov…


   Príprava terénu pred stavbou | Finálna úprava terénu, zemné práce | Výkopové práce pre základy domov a ostatných budov | Výkopové práce pre múriky, ploty… | Výkopové práce pre vedenie inžinierskych sietí | Vŕtanie dier | Príprava podkladu pre betonáž | Výkopové práce pre bazény, žumpy, pivnice a pod. | Zásyp výkopov | Dovoz, nakladanie a odvoz zeminy, stavebný odpad, štrk… | Odkopávanie svahov aj v ťažko dostupnom teréne | Obkopávanie základov pre izoláciu | Sondážne práce | Búracie a demolačné práce rôzneho druhu | Vykladanie a nakladanie paliet | Dovoz stavebného materiálu | Zimná údržba, odstránenie snehu a poľadovice | …

   Užitočný odkaz: Stavebné práce, rekonštrukcia domov a bytov 


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Stavba rodinného domu Košice

   Určené pre


   Rodinné domy | Bytové domy | Ostatné objekty | Cesty a chodníky | Obce | Developeri | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Zemné a búracie práce – sú prvotné práce pri zahájení každej stavby, patria sem drobné či väčšie manipulačné práce so zeminou a sypkými stavebnými materiálmi, prípadne búranie a demolácia stavieb a stavebných prekážok. Stavebné stroje pri zakladaní stavieb – mobilné pracovné stroje určené na rozpojovanie a premiestňovanie zemín, nakladacie a vykladacie stroje na manipuláciu s voľne uloženými sypkými materiálmi a paletizovanými bremenami. Stroje na hĺbenie rýh pri ukladaní potrubí, káblov… na frézovanie a rekultivácia terénu.

   Nakladanie a preprava zeminy a jej následné rozprestieranie, zhutnenie. Povrchová úprava terénu, zhutňovanie podkladových a krycích vrstiev, násypov… traktorbágre, minibágre, demolačné rýpadlá, hydraulické kladivá, ťažké kolesové nakladače, univerzálne nakladače a nákladné autá na prepravu.


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Kvalifikované služby pre bytové domy

    Rekonštrukcia priestorov kupeľne

    Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

    Výmena ventilov plynu, vody a ústredného kúrenia v BD

    Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…