Zateplenie budovy

Zateplenie budovy

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Zateplenie fasády a strechy dvojpodlažného domu / Typ budovy: Poschodový dom, tvar kocka, Vek: Postavené r. 1976, Zatepľovať sa bude: Fasáda, plochá strecha, Plocha na zateplenie: 370 m2, bez otvorov okien a dverí, Murivo: Tehla, Hrúbka muriva: do 30 cm, Typ izolantu: Polystyrén, Hrúbka izolantu: 20 cm, odhad, Počet veľkých okien: 7 ks, Počet malých okien: 3 ks, Vchodové dvere: 1 ks, Balkónové dvere: 1 ks, Garážová brána je súčasťou domu: 1 ks, Ďalšie požiadavky: Vyrovnanie fasády na 50 m2, Oplechovanie atiky 48m…


   Prikladám fotky z každej strany domu…

   Čo dopytovať?

   Zateplenie rodinných domov, ostatných budov, izolácia strechy…


   Zateplenie budovy | Zateplenie fasády, montáž polystyrénu alebo nobasilu, sieťkovanie lepidlom a fasádna omietka | Príprava a vyrovnanie plochy na zateplenie | Tepelná izolácia obvodových stien | Zatepľovanie plochých a šikmých striech | Úprava tepelnou izoláciou stropu| Tepelná a hydroizolácia podlahy | Tepelná a zvuková izolácia stien a priečok v interiéri | Penetrácia zateplených plôch | Špalety | Výmena okenných parapiet | Výmena žľabov a zvodov | Výmena bleskozvodov | Výmena strešných výlezov | Montáž vetracích a rotačných hlavíc | Obklad soklov | Osadenie okien | Natiahnutie fasádnej omietky | Komplet klampiarske práce | Oplechovanie atiky | Pri revitalizácii bytového domu zastrešujeme kompletné práce od zateplenia obvodových stien a strechy, rekonštrukciu spoločných priestorov, sanáciu balkónov cez výmenu výťahov a prekládky či výmeny elektroinštalácie | Vyhotovenie výkazu, výmeru a rozpočtu k projektu | …

   Užitočný odkaz: Pravidelná údržba a obnova bytových domov 


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Stavba rodinného domu Košice

   Určené pre


   Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obce a školy | Administratívne budovy | Polyfunkčné a priemyselné objekty | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Kontaktný zatepľovací systém na zateplenie budovy, skladba – 1. na podklad lepiaca malta, 2. EPS teploizolačná doska z expandovaného polystyrénu biely, sivý alebo minerálna vlna, 3. rozperné kotvy, 4. dilatačné, soklíkové, podperné a iné doplňujúce profily a lišty, 4. sklotextilná mriežka, 5. výstužná vrstva malty, 6. penetračný náter, 7. finálna tenkovrstvová omietka vo farebnom odtieni (omietky silikátové, minerálne a silikónové). Bezkontaktný tepelnoizolačný systém – umožňuje odvetranie fasády cez vzduchovú vrstvu medzi stenou a tepelnou izoláciou, tiež odvetraná fasáda. Výhody zateplenia –  zníženie energetickej náročnosti budovy, odstránenie nadmernej vlhkosti vplývajúce na stavebné konštrukcie, zníženie kondenzácie vody na stenách, obmedzenie výskytu plesní, úprava tepelnej pohody vo vnútorných priestoroch, zastavenie výskytu porúch v dôsledku teplotných dilatácií a dosiahnutie predlženia životnosti budovy.

   Energetický certifikát budov / ECB – súbor stavebných opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. Zohľadňuje pôsobenie vonkajšieho prostredia na budovu, ako teplota, slnečné žiarenie, vlhkosť… Certifikácia je normalizovaný postup hodnotenia v súlade s predpismi, najmä Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a z nej vyplývajúca Vyhláška 625/2006. Výsledkom EBC je vystavenie certifikátu budovy (správa a energetický štítok budovy). Energetické hodnotenie na štítku od písmena A najlepšie hodnotená budova po G najhoršie. A – Energeticky pasívne domy EPS, B – nízkoenergetické domy NED…


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Kvalifikované služby pre bytové domy

    Rekonštrukcia priestorov kupeľne

    Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

    Výmena ventilov plynu, vody a ústredného kúrenia v BD

    Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…