Vodoinštalatérske práce

Vodoinštalatérske práce

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Vodoinštalatérske práce pre novostavbu / Pripojenie, rozvody a vodoinštalácia pre novostavbu dvojpodlažného domu podľa projektu. Podlahová plocha: 120 m2. Počet izieb: 5. Materiál steny: tehla. Osadenie vodomernej šachty. Napojenie domu: vodovodná prípojka, verejná kanalizácia. Vnútorné rozvody: voda, kanalizácia, kúrenie. Inštalácia: 5x radiátor, 2x sprchovací kút, 1x vaňa, 3 x umývadlo, 2x závesné WC, 1x kuchynský drez. Napojenie spotrebičov: práčka, sušička, umývačka riadu. Montáž: filtračná armatúra na pitnú vodu, zmäkčovač vody, lapač tuku, drvič odpadu. Inštalácia rozvodov podlahového vykurovania v obývačke. Tepelná izolácia rozvodov.


   Prikladám projekt, fotky domu a jednotlivých miestností…

   Čo dopytovať?

   Vodoinštalatérske práce, vodoinštalácia pre všetky druhy stavieb…


   Všetky vodoinštalatérske práce pre byty, domy, bytové domy a ostatné budovy | Rozvody vody, odpadu a kúrenia pre novostavby podľa projektu | Demontáž a montáž vodovodných a odpadových potrubí | Montáž sanity | Výmena a montáž vodovodných batérií, umývadla, toalety, sifónu | Napojenie kuchynskej linky na vodu a odpad | Výmena a montáž práčkových a rohových ventilov | Osadenie vane, sprchovacieho kúta, vaničky, sprchovacieho boxu | Výmena a osadenie radiátorov | Výmena, preinštalovanie stupačkových ventilov a rozvodov | Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a ÚK | Tepelná izolácia rozvodov ÚK | Napojenie pancierových hadíc k zdravotechnike | Filtrácia a bezpečnosť pitnej vody | WC Geberit | Drvenie odpadovej vody | Zmäkčovač a úprava vody | Lapač tuku, odlučovač ropných látok | Výmena tesnení | Odvzdušnenie radiátorov | Krtkovanie, čistenie | Zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky | …

   Užitočný odkaz: Stavebné práce, rekonštrukcia domov a bytov 


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Inštalatér inštalatérske práce bytovkám

   Určené pre


   Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obce a školy | Administratívne budovy | Polyfunkčné a priemyselné objekty | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Vodár, vodoinštalatérske práce – výmena ventilov, pretesnenie spojov, lokalizácia a oprava úniku vody, odstránenie porúch na vodovodných rozvodoch, oprava a montáž zdravotechniky, sanity, pripojenie spotrebičov na vodu, vysokotlakové čistenie kanalizácie, krtkovanie, pripojenie ČOV… Medzi inštalatérske zručnosti patria – vedieť čítať technickú, stavebnú a strojársku dokumentáciu, poznať technológiu materiálov. Technologický postup domových rozvodov vody, kanalizácie, vykurovania, podlahového kúrenia. Vytyčovať smer trasy potrubí, zhotoviť spoje lepením, zváraním, lisovaním, spájať plastové rúry, PVC rúry. Zmontovať  tlakové a odpadové potrubia pomocou spojok, tvaroviek, fitingov. Výmena kohútikov, ventilov, redukčných ventilov, kladenie potrubia pre kanalizáciu, pripojenie rozvodov na čističku odpadových vôd a verejnú kanalizáciu. Osadzovanie vykurovacích telies a montáž kotlov podľa schém…

   ČOV – čistička odpadových vôd, zbavuje od nečistôt a škodlivých látok splaškovú vodu, čím zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. ÚK – ústredné kúrenie, TÚV – teplá úžitková voda, SV – studená voda, PVC – umelá plastická hmota polyvinylchlorid, najčastejšie pre vodovodné rúry. Fiting – spojka alebo tvarovka potrubia, spojovacia súčiastka so závitom. Druhy kotlov – teplovodný, kvapalinový, parný, stacionárny, závesný, kotol na pelety, tlakový kotol, elektrický kotol, plynový, kotol na tuhé palivo…


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Kvalifikované služby pre bytové domy

    Rekonštrukcia priestorov kupeľne

    Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

    Výmena ventilov plynu, vody a ústredného kúrenia v BD

    Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…