Získajte nezávislé cenové ponuky od dodávateľov stavebných prác a súvisiacich služieb!

Revízny technik, zháňam revízneho technika

ZADAŤ DOPYT    i?

Revízny technik, zháňam revízneho technika

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Pravidelné odborné prehliadky, revízie a skúšky v bytovom dome / Bytový dom panelový, 12. poschodový, suterén, pivnica, 1 vchod, 72 bytov. Odborné prehliadky a úradné skúšky pre 1 ks osobný výťah a 1 ks nákladný výťah Schindler. Revízie elektrorozvodov, elektroinštalácie a bleskozvodov bytového domu + základná údržba spojov. Revízie a kontrola plynových rozvodov a zariadení v spoločných priestorov bytového domu a kontrola plynových spotrebičov v bytoch. Kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky. Všetko v súlade s aktuálnymi predpismi.


   Prikladám fotky výťahov, rozvodníc, uzáverov plynu, hasiace prístroje…

   Požiadajte o seriózne ponuky od kvalitných revíznych technikov a ušetrite tak na nákladoch

   Revízny technik, revízie, pravidelné odborné prehliadky a skúšky…

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Elektrikárske práce Košice

   Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overení na spoločných zariadeniach bytového domu v súlade s predpismi.

   Revízny technik skontroluje rozvody elektroinštalácie, sústavu bleskozvodov, plynové rozvody.

   Požiarna ochrana, odborné prehliadky a záťažové skúšky výťahov, kontrola všetkých meradiel.

   Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2021-11-01T10:39:44+01:00

   Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

   Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-11-01T10:40:32+01:00

   Prihlás sa na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v čase od 13:00 do 14:30 hod. Témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

   Revízie elektriky, Odborná prehliadka elektroinštalácie…

   Pravidelné odborné prehliadky rozvodov elektroinštalácie v bytovom dome, revízie elektriky v spoločných priestorov a stupačkového vedenia.

   Komplexné preverenie elektrickej inštalácie autorizovaným revíznym technikom, základná údržba.

   Revízie sústavy bleskozvodov bytového domu, budovy…

   Vykonanie meraní a kontrola funkčnosti bleskozvodu bytového domu. Meranie uzemnenia, kontrola svoriek, spojov a celkového stavu bleskozvodu.

   Revízny technik vykoná odborné prehliadky bleskozvodov, posúdenie stavu ochrany pred bleskom.

   Základná údržba v rámci odbornej prehliadky, revízie…

   Základná údržba obsahuje kontrolu všetkých spojov, ich dotiahnutie, funkčnosť, premazanie špeciálnym kontaktným sprejom.

   Základné prečistenie spojov od prachu a nečistôt, pri zistení porúch je výstupom návrh riešení.

   Revízie plynového rozvodu a plynových zariadení…

   Pravidelné revízie plynových zariadení, kontrola rozvodov plynu v spoločných priestoroch bytovky a kontrola plynových spotrebičov v bytoch.

   Kontrola tlaku plynu, tesnosť plynovodu, spoje, uchytenie, označenie, pripojenie a odvod spalín.

   Požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov…

   Pravidelná kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov.

   Kontrola komínov, stav, funkčnosť komínov a vykonávanie pravidelného čistenia.

   Výťahy, pravidelné odborné prehliadky a úradné skúšky…

   Pravidelné prehliadky a skúšky výťahov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Odborné prehliadky a odborné skúšky.

   Vykonanie odborných skúšok po generálnych opravách výťahu a opakované úradné skúšky.

   Úradné overovanie meradiel spotreby SV, TÚV a tepla…

   Pravidelné overenie funkčnosti meradiel spotreby teplej vody, studenej vody a meradiel tepla.

   Opakované úradné metrologické overovania a repasácia vodomerov teplej a studenej vody podľa zákona o metrológii a zákona o tepelnej energetike.

   Revízny technik, odborné prehliadky a skúšky v bytových domoch…

   Pravidelné odborné prehliadky, revízie a skúšky spoločných zariadení, kontrola plynových rozvodov.

   Revízie elektroinštalácie a bleskozvodu. Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, odborné prehliadky a záťažové skúšky výťahov.

   (Zdroj: archív)

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma
    Go to Top