Revízny technik, zháňam revízneho technika

ZADAŤ RÝCHLY DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých cenových ponúk!

  Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

  Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Pravidelné odborné prehliadky, revízie a skúšky v bytovom dome / Bytový dom panelový, 12. poschodový, suterén, pivnica, 1 vchod, 72 bytov. Odborné prehliadky a úradné skúšky pre 1 ks osobný výťah a 1 ks nákladný výťah Schindler. Revízie elektrorozvodov, elektroinštalácie a bleskozvodov bytového domu + základná údržba spojov. Revízie a kontrola plynových rozvodov a zariadení v spoločných priestorov bytového domu a kontrola plynových spotrebičov v bytoch. Kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky. Všetko v súlade s aktuálnymi predpismi.


   Prikladám fotky výťahov, rozvodníc, uzáverov plynu, hasiace prístroje…

   Požiadajte o seriózne ponuky od kvalitných revíznych technikov a ušetrite tak na nákladoch

   Revízny technik, revízie, pravidelné odborné prehliadky a skúšky…

   Zadať podrobnejší dopyt…

   Elektrikárske práce Košice
   4 / 5

   Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overení na spoločných zariadeniach bytového domu v súlade s predpismi.

   Revízny technik skontroluje rozvody elektroinštalácie, sústavu bleskozvodov, plynové rozvody.

   Požiarna ochrana, odborné prehliadky a záťažové skúšky výťahov, kontrola všetkých meradiel.

   Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2021-11-01T10:39:44+01:00

   Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

   Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-11-01T10:40:32+01:00

   Prihlás sa na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v čase od 13:00 do 14:30 hod. Témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

   Revízie elektriky, Odborná prehliadka elektroinštalácie…

   Pravidelné odborné prehliadky rozvodov elektroinštalácie v bytovom dome, revízie elektriky v spoločných priestorov a stupačkového vedenia.

   Komplexné preverenie elektrickej inštalácie autorizovaným revíznym technikom, základná údržba.

   Revízie sústavy bleskozvodov bytového domu, budovy…

   Vykonanie meraní a kontrola funkčnosti bleskozvodu bytového domu. Meranie uzemnenia, kontrola svoriek, spojov a celkového stavu bleskozvodu.

   Revízny technik vykoná odborné prehliadky bleskozvodov, posúdenie stavu ochrany pred bleskom.

   Základná údržba v rámci odbornej prehliadky, revízie…

   Základná údržba obsahuje kontrolu všetkých spojov, ich dotiahnutie, funkčnosť, premazanie špeciálnym kontaktným sprejom.

   Základné prečistenie spojov od prachu a nečistôt, pri zistení porúch je výstupom návrh riešení.

   Revízie plynového rozvodu a plynových zariadení…

   Pravidelné revízie plynových zariadení, kontrola rozvodov plynu v spoločných priestoroch bytovky a kontrola plynových spotrebičov v bytoch.

   Kontrola tlaku plynu, tesnosť plynovodu, spoje, uchytenie, označenie, pripojenie a odvod spalín.

   Požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov…

   Pravidelná kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov.

   Kontrola komínov, stav, funkčnosť komínov a vykonávanie pravidelného čistenia.

   Výťahy, pravidelné odborné prehliadky a úradné skúšky…

   Pravidelné prehliadky a skúšky výťahov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Odborné prehliadky a odborné skúšky.

   Vykonanie odborných skúšok po generálnych opravách výťahu a opakované úradné skúšky.

   Úradné overovanie meradiel spotreby SV, TÚV a tepla…

   Pravidelné overenie funkčnosti meradiel spotreby teplej vody, studenej vody a meradiel tepla.

   Opakované úradné metrologické overovania a repasácia vodomerov teplej a studenej vody podľa zákona o metrológii a zákona o tepelnej energetike.

   Revízny technik, odborné prehliadky a skúšky v bytových domoch…

   Pravidelné odborné prehliadky, revízie a skúšky spoločných zariadení, kontrola plynových rozvodov.

   Revízie elektroinštalácie a bleskozvodu. Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, odborné prehliadky a záťažové skúšky výťahov.

   (Zdroj: archív)

   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma
    Go to Top