Projekt

Projekt

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Projekt na stavbu domu / Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie novostavby dvojpodlažného rodinného domu. Stavebný pozemok: parcela č. 1544/55, mierny svah, šírka 21 m, dĺžka 42 m. Dodanie realizačného projektu konštrukčno-technickej stránky stavby, detaily materiálov, okien… Dodanie výkazu-výmeru a rozpočtu stavby. Vybavenie územného a stavebného povolenia. Rozpočet na stavbu: 190 000. Prevedenie: 2 podlažný murovaný dom, preferujem tehlu, podlahová plocha cca 140 m2, izieb 6, bez podpivničenia, strecha stavby plochá, garáž pre 1 auto…


   Prikladám foto pozemku, náčrt umiestnenia a dispozície…

   Čo dopytovať?

   Architektonické a projekčné služby pre rôzne stavebné objekty


   Individuálne projekty energeticky úsporných a pasívnych rodinných domov | Vyhotovenia a dodanie komplet projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Atypické, extravagantné, individuálne riešené rodinné domy, vily, rezidencie | Projekty väčších stavieb – bytové domy, hotely, penzióny, domovy dôchodcov… | Polyfunkčné objekty | Projekty budov pre školstvo, kultúru, zdravotníctvo, štátnu správu, komerčné a verejné budovy | Projektovanie športových stavieb – zimné štadióny, športové haly, wellnes centrá, aquaparky | Exteriérové úpravy – pešie zóny miest, revitalizácie centrálnych zón obcí | Územné plány zóny, návrh exteriérových plôch, prvkov drobnej architektúry ako lavičky, koše, stojany na bicykle, detské preliezačky, ihriská, prístrešky a iné | …

   Užitočný odkaz: Zariadenie interiéru, návrh, vizualizácia 


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Stavba rodinného domu Košice

   Určené pre


   Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obchodné, kancelárske, spoločenské, kultúrne a sakrálne objekty | Priemyselné a hosp. stavby | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Projekt rodinného domu – slúži na vybavenie územného rozhodnutie, stavebného povolenia a na zahájenie samotnej realizácie stavby domu. Projekty sú spracované súlade s platným stavebným zákonom a súčasne platnými technickými normami. Projektová dokumentácia je dodávaná v 5 vyhotoveniach. Na konania ohľadne stavebného povolenia treba 3 vyhotovenia projektu a ďalšie dve slúžia investorovi na realizáciu stavby, jeden pre stavebnú firmu a druhý pre stavebný dozor. Obsah každého vyhotovenia projektovej dokumentácie: 1. osadenie stavby na pozemku, situácia – rieši umiestnenie rodinného domu, prípadne inej stavby na pozemok. 2. architektonická časť – sprievodná a technická správa, výkresy v mierke, základy, pôdorys, rez, pohľady, krov, popis výrobkov, požiarna ochrana.

   3. statická časť – technická správa, výkresy skladby, tvaru stropov, výkresy schodiska, krov, výstuže stropu, venca a prekladu, krov, výkaz materiálov, statické výpočty. 4. elektroinštalácia – technická správa, schéma rozvádzača, elektrický rozvod, bleskozvod, výkaz materiálov. 5. zdravotechnika – technická správa, výkres vnútorného vodovodu, plynovodu a kanalizácie, výkazy materiálov. 6. ústredné kúrenie – technická správa, výkres rozvodu ústredného kúrenia, rozmiestnenie a dimenzie radiátorov, schéma zapojenia, výkaz materiálov. 7. projekt prípojky inžinierskych sieti – vodovod, verejná splaškovú kanalizáciu alebo žumpa, ČOV, elektrická prípojka NN, plynovod, dažďová kanalizácia.


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Zariaďujete nehnuteľnosť? Zadaj dopyt…

    Moderné kuchynské linky na mieru…

    Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…