Právne služby

Právne služby

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!


   

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Hodnota sporu: 10 000,- EUR / odhadovaná hodnota predmetu sporu


   Právna služba: Ochrana dobrého mena


   Popis sporu: Som nadriadeným v zamestnaní. Po oznámení výšky koncoročnej odmeny som obdŕžal písomné vyjadrenie od jednej zo zamestnankýň ohľadne nespokojnosti s výškou odmeny. Dva týždne po tom začala šíriť na pracovisku nepravdivé tvrdenie, ktoré ohrozuje moju vážnosť u zamestnávateľa a tiež u kolegov. Vzhľadom k tomu, že ide o krivé obvinenie, rozhodol som sa právne brániť. Hľadám dobrého advokáta, ďakujem…


   Čo dopytovať?

   Právne služby, realitné právo, právne a advokátske služby, poradenstvo…


   Realitné právo – prevody nehnuteľností, spory o vlastníctvo, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, vecné bremená, vysporiadanie spoluvlastníctva, právne služby pri riešení sporov výstavby …| Vymáhanie pohľadávok | Ochrana dlžníka pred nezákonnými postupmi veriteľov | Náhrada škody peňažného aj nepeňažného nároku | Rozvod manželstva – zastupovanie pri rozvode, úprava styku s deťmi a vysporiadanie majetku po rozvode | Dedičské konanie | Pracovné spory – ako neplatnosť výpovede zo zamestnania, nárok na mzdu … | Ochrana dobrého mena | Autorské právo | Obchodné právo | Trestné právo | Správne právo | Ústavná sťažnosť | …

   Užitočný odkaz: Správa budov, správa bytových domov


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Služby pre bytové domy, dopyt

   Určené pre


   Kompletné a cenovo prijateľné právne a advokátske služby pre občanov, podnikateľov a právnické osoby | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, základné pojmy a právnické výrazy…


   Právne služby a právne poradenstvo na území Slovenskej republiky môžu poskytovať vyškolený advokáti s platným osvedčením, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v ustanoveniach zákona o advokátoch. Advokácia – pomáha chrániť práva a záujmy občanov v súlade zo zákonmi, pomáha uplatňovať ústavné právo občana na vlastnú obhajobu. Rozdiel medzi právnikom  a advokátom – Právnik má ukončené vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte. Právnik sa stane advokátom až po absolvovaní 3 ročnej praxe u školiteľa advokáta ako koncipient. Potom musí absolvovať náročné advokátske skúšky a zložiť advokátsky sľub, v ktorom sa zaviaže k bezúhonnosti a spoľahlivosti.

   Zodpovednosť advokáta za spôsobenú škodu – advokát má disciplinárnu a hmotnú zodpovednosť za svoje konanie, preto musí byť zo zákona poistený pre prípad, že by v rámci výkonu svojho povolania spôsobil škodu. Kedy potrebujete advokáta? Ak vstupujete do zmluvných vzťahov a záväzkov. Služby advokáta je dobré vyhľadať napríklad pri kúpe či predaji nehnuteľnosti, pri zakladaní firmy a pod. Môžete tak predísť súdnym sporom. Čím skôr kontaktujete advokáta s akýmkoľvek sporným problémom tým lepšie!  Zvyšujete tak pravdepodobnosť uplatnenia vašich práv a oprávnených nárokov.


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Zariaďujete nehnuteľnosť? Zadaj dopyt…

    Moderné kuchynské linky na mieru…

    Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…