Právne služby

Požiadať o nezáväzné ponuky


   

  Vyplňte len to, čo viete. Dopyt môžete odoslať aj v prípade neúplných polí!

   

   
  Dopyt zadáva
  Súkromná osobaFirma, živnostníkInštitúcia
   

  Kontaktné údaje


   

   
  Súhlasímobchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov / nové okno *

  Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
   

    * povinné


  V rámci objednávky vás budeme kontaktovať.

  Určené pre: Kompletné a cenovo prijateľné právne a advokátske služby pre občanov, podnikateľov a právnické osoby | …

  Čo všetko môžete dopytovať?  | Realitné právo – prevody nehnuteľností, spory o vlastníctvo, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, vecné bremená, vysporiadanie spoluvlastníctva, právne služby pri riešení sporov výstavby …| Vymáhanie pohľadávok | Ochrana dlžníka pred nezákonnými postupmi veriteľov | Náhrada škody peňažného aj nepeňažného nároku | Rozvod manželstva – zastupovanie pri rozvode, úprava styku s deťmi a vysporiadanie majetku po rozvode | Dedičské konanie | Pracovné spory – ako neplatnosť výpovede zo zamestnania, nárok na mzdu … | Ochrana dobrého mena | Autorské právo | Obchodné právo | Trestné právo | Správne právo | Ústavná sťažnosť | …

  Mini slovník/ Právne služby: Advokát pre rodinné právo, zoznam právnikov, advokátov pre trestné právo, súdny znalci, súdnoznalectvo, znalec, doktor práv. Právna služba: realitné právo, rodinné právo, trestné, súkromné, správne, autorské, obchodné. Vymáhanie pohľadávok, ochrana dlžníkov, náhrady, náhrada škody. Zrušenie spoluvlastníctva, rozvod manželstva, manželov, dedičské konanie, konania, pracovné spory a ochrana dobrého mena. Ústavná sťažnosť, právo na ústavnú sťažnosť, ústavné sťažnosti, žiadosť o náhradu škody, hromadné žiadosti, odhadovaná hodnota predmetu sporu, sporov, právny spor, právna pomoc, právnik. Právna, advokátska kancelária, advokáti, právne poradenstvo, aké právo, práva mám. Profesionálne právne služby. Na právnickej fakulte v Košiciach a Bratislave študujú budúci právnici.

  Dohoda o urovnaní, urovnanie sporov, lacný právnik, advokát, JUDr. Zmluva, zákon, predpis, kancelárie advokátov, komora, notár, notárske služby, notárska zápisnica, overenie podpisov u notára. Rozhodcovské konanie, samosudca, súdne pojednávanie, obžaloba, súd, obhajca, obhajoba, obhájiť. Zákon o rozhodcovskom konaní, dohodnuté strany si podali ruky, združenie rozhodcov, arbitrážny súd. Európsky rozhodcovský súd, Ústavný súd, Najvyšší súd, Špeciálny súd. Porota, prokurátor, prokuratúra, vyšetrovateľ, polícia, dôkazový materiál. Mediátor, mediácia je mimosúdne urovnanie sporov, zmier, mimosúdna dohoda, alternatívne riešenie, online právna poradňa.