Komíny

Komíny

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Prístavba nového a rekonštrukcia existujúceho komína / Dodatočná prístavba nového komína a rekonštrukcia pôvodného staršieho komína rodinného domu. Počet komínov: 2. Kotol na tuhé palivo. Priemer komína: 18 a 20 cm. Výška komína: 6,3 a 6,8 m. Priemer komína: 18 a 20 cm. Ďalšie požiadavky: klampiarske práce, 1 ks frézovanie komína, revízna správa. Poznámka: pri dopyte na priemyselný oceľový komín uviesť konštrukčnú a prevádzkovú teplotu, spaľované palivo, teplotu spalín, normu, priemer a počet prieduchov…


   Prikladám fotky domu a vlastný náčrt…

   Čo dopytovať?

   Nové komíny a komínové systémy, rekonštrukcia starých komínov…


   Dodávka a stavba komínov a komínových systémov s budovaním pre interiér a exteriér stavby | Priemyselné oceľové komíny | Odborná stavba murovaného komína | Jednovrstvové, trojvrstvové, montované nerezové komíny | Stavebnicové, jedno a dvojprieduchové | Keramické komínové riešenia pre nízkoenergetické a pasívne domy| Komíny na odvod spalín pre všetky druhy spotrebičov v podtlakovej aj v pretlakovej prevádzke | Profesionálne frézovanie a vložkovanie komína | Kvalitné komínové vložky od overených výrobcov | Rekonštrukcia a výmena starých komínov | Čistenie a kontrola komínov | Projekt, revízie a osvedčenia na komín | …

   Užitočný odkaz: Krby a pece pre interiérové a exteriérové stavby


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Stavba rodinného domu Košice

   Určené pre


   Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obce a školy | Všetky objekty s komínom | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Frézovanie komínov – rozšírenie priemeru komínového prieduchu, postupne štvorec sa mení na kruhový prieduch a pri dosiahnutí vyhovujúceho priemeru vkladá nová nerezová vložka. Frézovaním sa zväčší priemer a komín sa vyčistí od spalín, usadeného dechtu a zlepší sa tak ťah komína. Vložkovanie komína – vnútrajšok komína sa vyfrézuje, čím sa zväčší priestor na vloženie nerezovej vložky z nehrdzavejúcej ocele. Pri dostatočnom priemere komína, frézovanie nie je nutné. Vložkovaním komína sa vyriešia problémy s prieduchom komína, so zápachom spalín, prenikaním kondenzátu a dechtu do stien komínového telesa. Stavba komínov – hlavná zásada výstavby komína je dodržanie dostatočnej odstupovej vzdialenosti od konštrukcie budovy, funkčné spojovacie tmelenie a použitie certifikovaných a kvalitných komínových prvkov.

   Komíny podľa počtu prieduchov – jednoprieduchový, 1 prieduchový s viacúčelovou šachtou, dvojprieduchový s rôznymi alebo rovnakými priemermi a viacúčelovou šachtou. Skladba komínového systému – komínová tvárnica s multifunkčnou šachtou, prvok na prerušenie tepelného mosta, miesto napojenia na komín, čistiace a kontrolné dvierka, napojenie na sopúch, kotvenie do krovu, statické vystuženie, ochladzovacia časť, krycia doska, šamotová alebo nerezová vložka, kónické vyústenie, krycia hlava alebo kónické vyústenie s nasávaním vzduchu pre plynový kondenzačný kotol.


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Kvalifikované služby pre bytové domy

    Rekonštrukcia priestorov kupeľne

    Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

    Výmena ventilov plynu, vody a ústredného kúrenia v BD

    Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…