Finančné služby

Finančné služby

ZADAŤ DOPYT    i?

Budú Vás kontaktovať najlepší poradcovia!

   Mám záujem o úver
  NieÁno

  ____________________
   Mám záujem o poistenie nehnuteľnosti

  NieÁno

   

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Vyberte dopyt: Mám záujem o úver • Áno | Poistenie nehnuteľnosti • Áno


   Vyplňte polia pre úver: Účel úveru: Kúpa bytu. Výška úveru: 80 000. Cena nehnuteľnosti: 100 000. Doba splácania: do 30 rokov. Zdroj príjmu: Zamestnanec. Čistý mesačný príjem: 1200 + manželka 700.

   Poistenie nehnuteľnosti: Typ nehnuteľnosti: byt. Chcem poistiť: budovu + domácnosť. Stav: dokončený. Konštrukcia: panelová. Strecha: rovná. Rok stavby: 1976. Rekonštrukcia: úplná. Podlahová plocha: 69 m2. Hodnota zariadenia: 25 000 EUR. Hodnota bytu /budovy: 100 000 EUR.


   Čo dopytovať?

   Upratovacie služby, upratovanie domácností a firiem…


   Odborné poradenstvo pri hľadaní najlepších možností financovania kúpy nehnuteľnosti | Komplexné riešenie potrieb financovania pri kúpe, výstavbe a rekonštrukcii nehnuteľností | Financovanie kúpy bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, garáže, pozemku… | Refinancovanie hypotekárneho úveru a pomoc pri optimalizácii rôznych úverových zaťažení | Odborná pomoc a poradenstvo pri výbere a zabezpečení úveru pre potreby obnovy a rekonštrukcie bytového domu | V rozsahu financovania pomocou štátnej podpory zo ŠFRB a kombinácie komerčných úverov | Pre potreby zateplenie, výmeny výťahov, obnovy strechy | sanácie a výmeny balkónov… | Zabezpečenie poistenia bytov, rodinných domov, rekreačných budov, domácností, ako aj rozostavaných stavieb a bytových domov | …

   Užitočný odkaz: Výstavba rodinných domov na kľúč


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Stavba rodinného domu Košice

   Určené pre


   Rodinné domy | Domy vo výstavbe | Byty | Domácnosti | Bytové domy | Rekreačné budovy | Firmy | Správcovské spoločnosti | Spoločenstvá vlastníkov bytov | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Finančné služby  – sú akákoľvek služby finančnej povahy. 1. Finančné služby týkajúce sa úverovania – pôžičky všetkých druhov, ako hypotekárne úvery, spotrebné úvery, finančný lízing, faktoring a financovanie obchodných transakcií. 2. Finančné služby týkajúce sa poistenia: a) neživotné poistenie – majetkové poistenia ( ako poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti, poistenie majetku firmy), poistenie dopravných prostriedkov, poistenie prepravných rizík (ako poistenie zásielok, cargo, poistenie nákladu), cestovné poistenie, zodpovednostné poistenie, napr. zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie…, úrazové poistenie, zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, poistenie finančných rizík, b) životné poistenie – jeho hlavným poslaním je zabezpečenie blízkych v prípade úmrtia.

   Dôležité pre výber životného poistenia: výška, rozsah a cena poistného krytia, poistná ochrana, aká je výška poistnej sumy pre plnenie, krytie poistných rizík. 3. Finančné služby týkajúce sa sprostredkovania, maklérstvo –  sprostredkovanie úverového produktu, poistenia a pod. 4. Bankové poradenské služby – hodnotenie rizík, poistná matematika, likvidácia poistných nárokov, optimalizácia a úverové poradenstvo. 5. Bankové a iné finančné služby – príjem vkladov, sporenie, platobné a peňažné prevody, bankové zmenky, záruky a záväzky, obchodovanie na burzách, cenné papiere, vkladové listy, opcie, aktíva vrátane drahých kovov. Hypotekárny úver – poskytujú banky na kúpu, stavbu, alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a je krytý záložným právom banky k nehnuteľnosti.


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Zariaďujete nehnuteľnosť? Zadaj dopyt…

    Moderné kuchynské linky na mieru…

    Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…