FAQ, časté otázky zákazníkov

Nie. Zadávatelia dopytu sa neregistrujú! Stačí vyplniť dopytovací formulár a jednoducho odoslať. Dôležité je uviesť kontakty na zasielanie cenových ponúk a miesto realizácie pre správne priradenie dodávateľov podľa lokality.

Áno. Zadávanie dopytu na portáloch prevádzkovateľa je bezplatná služba a k ničomu vás neviaže.

Zadávať dopyt na webovom portáli zadajdopyt.sk môže každý a to bez ohľadu či ste súkromná osoba, podnikateľ alebo inštitúcia.

Žijeme v dobe informačnej explózie a preto s najväčšou pravdepodobnosťou si vyberieme cestu úmorného on-line vyhľadávania a porovnávania cien, ponúk a informácií na nete.

Prísunom množstva informácií narastá aj zložitosť vzájomných vzťahov medzi nimi a časom máme pocit, že sme stále na začiatku.

Neprimerane veľa času hľadáme, preverujeme, porovnávame a optimalizujeme cenové ponuky až príde rozhodnutie, ktoré často vystrieda sklamanie.

Napokon čas sú peniaze.

Väčšina našich klientov radí: Ušetrite sa od nekonečného surfovania a tak aj od množstva často protichodných informácií a zvoľte si cestu niekoľkých osobných návštev u skúsených profesionálov z fachu.

Na tomto princípe je postavený portál zadajdopyt.sk, a je určený pre všetkých, ktorí chcú budovať, rekonštruovať, zariaďovať alebo kupovať nehnuteľnosť a zároveň chcú ušetriť čas a hlavne peniaze.

Niekoľko dôvodov prečo vlastne využívať dopytovací portál zadajdopyt.sk

 1. Portál vznikol na základe predchádzajúcej dlhoročnej skúsenosti v rámci sprostredkovania obchodu a služieb na profesionálnej úrovni.
 2. Vyberáme si dodávateľov presne tak, ako keby sme boli zákazníkmi my sami!
 3. Svoje dopyty zasielate už preverenému portfóliu dodávateľov stavebných prác a služieb!
 4. Vytvárame funkčný medzičlánok, ktorý dohliada na spokojnosť, ako na strane zhotoviteľa, tak aj na strane zákazníka.
 5. Vybudovali sme vlastný systém hodnotenia dodávateľov, ako zákazníkmi tak aj samotným portálom. Faq…
 6. Princípy na ktoré dbáme pri výbere prevereného portfólia dodávateľov: Niekoľkoročné skúsenosti; Dôležitosť kvality nad kvantitou; Odbornosť a kvalifikačné predpoklady; Dodržiavanie termínov; Používanie overených a kvalitných materiálov; Dodržiavanie predpisov a technologických postupov; Komunikácia a ústretovosť pri rokovaniach; Zodpovedný prístup k životnému prostrediu; Odovzdanie diela v maximálne možnej kvalite; Nemajú žiadne resty voči svojím zákazníkom.

Dopytovací portál zadajdopyt.sk je určený na zadávanie dopytov predovšetkým pre stavebné práce, súvisiace služby a kompletné zariaďovanie a zaobstaranie nového bývania v rámci realitného obchodu. Jednotlivé kategórie dopytov si môžete vyhľadať alebo nájsť v menu.

Pred odoslaním dopytu si dajte záležať na čo najpresnejších údajov, hlavne čo sa týka rozmerov a kusov, prípadne rôznych požiadaviek na materiál.

V prípade väčšieho rozsahu stavebných prác, ako napr. rekonštrukcia bytu, výstavba domu…, je dobré pripojiť foto, faq, náčrt alebo projekt na dielo, príp. požiadavku na vykonanie obhliadky.

Dôležitá je aj vzájomná ústretovosť pri komunikácii v súvislosti s upresnením a doplnením dopytu pre lepšiu orientáciu dodávateľov pri vypracovaní ponúk.

Úplnosť dopytu je smerodajná pri hľadaní vhodných dodávateľov aj pre zasielanie kvalitných cenových ponúk.

Váš dopyt je ešte v ten deň skontrolovaný a rozoslaný dodávateľom z prevereného portfólia. V prípade zmien a doplnkov odporúčame zaslať nový dopyt s úpravami a poznámkou o tom, že dopyt bol aktualizovaný.

Áno. Portál zadajdopyt.sk umožňuje zákazníkom hodnotiť dodávateľov stavebných prác a služieb. Hodnotenie je vyskladané z otázok, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu odovzdaného diela a profesionálny prístup dodávateľa. Chcem hodnotiť…

Áno, niektoré ukážky realizácii si viete pozrieť v časti “Realizácie”

Budeme radi, ak sa pridáte do nášho tímu!

Venujeme sa sprostredkovaniu obchodu a služieb na profesionálnej úrovni. Zastupujeme firmy, ktoré odvádzajú zodpovednú a dobrú prácu! Preto sa svojich budúcich partnerov pýtame – Viete sa nájsť v nasledujúcich vetách?

 1. Pôsobíme niekoľko rokov na trhu
 2. Vážime si zákazníkov, svojich zamestnancov aj svoju prácu!
 3. Máme dostatok skúseností na odvedenie vysoko kvalitnej práce
 4. Termíny na ktorých sa so zákazníkmi dohodneme sú na prvom mieste
 5. Neustále komunikujeme a sme ústretový pri rokovaniach
 6. Používame len overené a kvalitné materiály
 7. Dodržiavame predpisy a správne technologické postupy
 8. Snažíme sa používať materiály, ktoré šetria energiu, vodu a teplo
 9. Pri realizácii prác pristupujeme zodpovedne k životnému prostrediu
 10. Dielo odovzdáme v maximálne možnej kvalite a za primeranú cenu
 11. Nemáme žiadne resty voči zákazníkom!
Ak áno, prejdite na “Spolupracujte s nami” vyplňte formulár, uveďte oblasť spolupráce a odošlite pre ďalšiu komunikáciu.

Portál zadakdopyt.sk sa predovšetkým sústreďuje na dodávateľov z oblasti stavebníctva a súvisiacich služieb.

Snažíme sa, aby zákazníci našli v našom portfóliu všetky činnosti vyplývajúce z plánovania organizácie každej faq výstavby až po jeho zariaďovanie.

Preto vítame všetkých, ktorí sa stotožňujú s princípmi zodpovedného dodávateľa a neboja sa hodnotenia od svojich zákazníkov.

Ak sa chcete pridať, vyplňte formulár, uveďte oblasť spolupráce a odošlite pre ďalšiu komunikáciu.

Prideľovanie dopytov od súkromných osôb, vlastníkov a správcov bytov, firiem a inštitúcií, je na základe pevne stanovených pravidiel konsenzu medzi portálom a dodávateľmi.

Dodávatelia majú vopred pridelenú oblasť zamerania a lokalitu pôsobenia z ktorého budú dostávať dopyty.

Pre pridelenie oblasti zamerania rozhodujú tie činnosti, ktorému sa dodávateľ zo svojho portfólia venuje najviac a vykazujú u neho najlepšiu kvalitu poskytovaných služieb.

Ponuky sa predkladajú v čo najkratšej možnej lehote, treba sa riadiť termínom realizácie prác. Verejné a väčšie zákazky majú uvedený presný dátum a čas na predloženie ponúk priamo v texte dopytu a v priloženej prílohe “Výzva alebo podmienky na predkladanie ponúk”.

Ponuky posielať konkrétnej kontaktnej osobe uvedenej v dopyte alebo v súťažných podkladoch, ktoré môžu byť súčasťou prílohy.

Súkromným osobám zasielajte štandardné cenové ponuky so zreteľom na úplnosť a prehľadnosť.

Pri väčších a hlavne verejných zákazkách je všetko uvedené v podmienkach na  predkladanie ponúk. Ak nie je uvedené inak, predkladá sa ponuka písomne. Umiestňuje sa do nepriehľadnej obálky, zabezpečenej proti manipulácii.

Vyplýva zo vzájomnej spolupráce, kde portál vykonáva sprostredkovanie a zabezpečenie činností smerujúce k podpore obchodu a vytvoreniu obchodnej príležitosti  medzi dodávateľom a záujemcami o jeho služby.

FAQ a práca s portálom

 Máte otázku? Napíšte a my odpovieme!

   
  Súhlasímobchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov / nové okno *

  Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
   

    * povinné