Názov dopytu a popis


Názov / Prístavba nového a rekonštrukcia starého komína. Popis dopytu / Dodatočná prístavba komína a rekonštrukcia pôvodného staršieho komína rodinného domu. Počet komínov: 2. Kotol na tuhé palivo. Priemer komína: 18 a 20 cm. Výška komína: 6,3 a 6,8 m. Priemer komína: 18 a 20 cm. Ďalšie požiadavky: klampiarske práce, 1 ks frézovanie komína, revízna správa. Poznámka: pri dopyte na priemyselný oceľový komín uviesť konštrukčnú a prevádzkovú teplotu, spaľované palivo, teplotu spalín, normu, priemer a počet prieduchov…

Pripájam – fotky, vlastný náčrt s rozmermi…


Požiadajte o seriózne ponuky na stavbu komína a ušetríte na nákladoch

Dopyt na stavbu komína zadávate zadarmo a bez akejkoľvek registrácie! 1. Zadaný dopyt skontrolujeme a rozošleme dodávateľom z prevereného portfólia. 2. Obdržíte niekoľko nezávislých cenových ponúk! 3. Každé hotové dielo môžete ohodnotiť a vystaviť dodávateľovi vysvedčenie!

Pomáhate tak vylepšovať naše služby, za čo vám vopred ďakujeme.

Dopyt na stavbu komína môžete zadať na všetky druhy stavebných prác a súvisiace služby, od projektu až po výstavbu, rekonštrukciu a zariaďovanie nehnuteľností.  Kvalifikované služby aj pre potreby bytových domov, jednorazové a pravidelné opravy, prerábky, komplexná obnova, upratovacie a iné služby.

Zadať podrobnejší dopyt…

Zadajte svoj dopyt na stavbu komína

Zadať analogicky 

Komín, komíny, komínové systémy, rekonštrukcia komínov, komínových systémov, stavba, výstavba komínov, komína, odborná stavba murovaného komína, jednovrstvové, trojvrstvové, montované nerezové komíny, stavebnicové, jedno a dvojprieduchové komíny, keramické komíny, komínové riešenie, priemyselné kominy, odvod spalín pre všetky druhy spotrebičov v podtlakovej aj v pretlakovej prevádzke, komínové vložky, vložkovanie komínov…