Bezbariérový prístup

Bezbariérový prístup

ZADAŤ DOPYT    i?

Obdržíte niekoľko nezávislých ponúk!

   Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

   Osobné údaje sprístupňujeme len dodávateľom! / * povinné

   

  Pracujeme vo vašej lokalite

  Stavba rodinného domu Košice

  Vyžiadajte spätné volanie

   Zadajte rýchly dopyt

   Servis okien doma

   Ukážka dopytu

   Názov dopytu a popis


   Bezbariérový prístup / Bezbariérová úprava vstupov do bytového domu pre 2 vchody. Vybudovanie šikmej nájazdovej rampy, preferujeme murovanú, kovové zábradlie. Vchodové dvere: sú z plastu o šírke 90 cm. Schodisko je potrebné upraviť! Nedostatok manipulačnej plochy pre invalidný vozík. Existujúce schody: počet 4, celková výška 65 cm, šírka schodov 120 cm. Vstupná plocha: šírka 200 mm, hĺbka 100 mm. Prístupový chodník: priamo pred vchodom, šírka 140 cm, dĺžka 7 m. Po obidvoch stranách trávnatá plocha bez prekážky, odhadujeme dostatok priestoru na realizáciu, viď. foto.


   Prikladám foto vchodu, vzorový bezbariérový vchod, náčrt s návrhom…

   Čo dopytovať?

   Bezbariérový prístup, bezbariérová úprava vstupov do budovy…


   Dopyt na bezbariérový prístup | Prispôsobenie obytných priestorov | Úprava spoločných častí tak aby sa umožnil prístup do bytov v BD pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu| Bezbariérový vstup do budovy | Úprava bytu pre zdravotne postihnutých | Úprava bytov pre vozičkárov, prístup do kúpeľne | Bezbariérová vaňa, sprchovací kút… | Realizácia zákonom stanovených podmienok pre bezbariérovosť budov | Príspevok na bezbariérovú úpravu bytov | Bezbariérový vstup do bytového domu | Bezbariérová rampa | Rampa pre imobilných | Rampy pre vozíky | Nakladacie rampy | Stoličkový výťah, domáci výťah | Schodisková plošina, schodolez | Komplexné stavebné práce | Rôzne bezbariérové riešenia | Zdvíhacie zariadenia pre imobilných | Úprava bytu pre ZŤP | Úprava obytného priestoru pre invalidov | …

   Užitočný odkaz: Stavebné práce, rekonštrukcia domov a bytov 


   Zadať podrobnejší dopyt…

   Rekonštrukcia bytu v paneláku

   Určené pre


   Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obce a školy | Administratívne budovy | Polyfunkčné a priemyselné objekty | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


   Terminológia

   Odborná terminológia, technické parametre, normy, výrazy…


   Bezbariérovosť budov, bezbariérový prístup – legislatívny rámec vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR 532/2002 Z.z. upresňuje povinnosti a spôsob odstraňovania bariér pre imobilných vo všetkých budovách, obsahuje debariarizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. Bariéra je prekážka vytvárajúca hendikep, obmedzenie, bariéry rozdeľujeme na – Architektonické, bránia prístupu a bezpečnému pohybu. Komunikačné a sociálne, sťažujú alebo znemožňujú prístup k informáciám a sociálnej integrácii. Obrubníková rampa napomáha prekonávať výškové rozdiely chodníkov a ciest.

   Manipulačný manévrovací priestor – voľná plocha na manévrovanie invalidného vozíka medzi stenami a zariadením miestnosti. Obrubníková rampa – napomáha prekonávať výškové rozdiely chodníkov a ciest. Nájazdová rampa – uľahčuje vstup do budovy tak, že osoba na invalidnom vozíku ani sprevádzajúci nemusia vynaložiť nadmerné úsilie. Obdobne šikmá schodisková a zvislá zdvíhacia plošina. Bezbariérové riešenie Lifteg -zariadenia pre imobilných na zdolávanie prekážok, schody, schodolez, stoličkový výťah, schodiskové plošiny, stropný zdvihák, zvislá plošina, nájazdová rampa…


   Pracujeme vo vašej lokalite

   Stavba rodinného domu Košice

   Vyžiadajte spätné volanie

    Zadajte rýchly dopyt

    Servis okien doma

    Podobné ponuky

    Služby pre bytové domy, dopyt

    Kvalifikované služby pre bytové domy

    Rekonštrukcia priestorov kupeľne

    Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

    Výmena ventilov plynu, vody a ústredného kúrenia v BD

    Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…