Bezbariérový prístup

Požiadať o nezáväzné ponuky

  Pripojiť súbory (foto, projekt, náčrt, požiadavky na podklady, podmienky predkladania ponúk...)


   
  Vyplňte len to, čo viete. Dopyt môžete odoslať aj v prípade neúplných polí!

   

   
  Dopyt zadáva
  Súkromná osobaFirma, živnostníkInštitúcia
   

  Kontaktné údaje


   
  Súhlasímobchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov / nové okno *

  Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
   

    * povinné


  V rámci objednávky sa vám ozveme a vykonáme presné zameranie.

  Určené pre: Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obce a školy | Administratívne budovy | Polyfunkčné a priemyselné objekty | Stavebné firmy | Projektanti | …

  Čo všetko môžete dopytovať?  | Dopyt na bezbariérový prístup | Prispôsobenie obytných priestorov | Bezbariérový vstup | Bezbariérovosť | Bezbariérový prístup | Bezbariérová úprava vstupov do budovy | Úprava bytu pre zdravotne postihnutých | Ako upraviť byt pre vozičkára | Úprava bytov pre vozičkárov | Zákon pre bezbariérové úpravy | Bezbariérový vstup do bytového domu | Bezbariérová rampa | Rampa pre imobilných | Bezbariérová vaňa | Bezbariérový sprchovací kút | Rampy pre vozíky | Nakladacie rampy | Stoličkový výťah, domáci výťah | Schodisková plošina, schodolez | Komplexné stavebné práce | Príspevok na bezbariérovú úpravu bytov | Rôzne bezbariérové riešenia | Zdvíhacie zariadenia pre imobilných | Úprava bytu pre ZŤP | Úprava obytného priestoru pre invalidov | …

  Mini slovník/ Bezbariérový prístup: Bezbariérovosť budov, vstup do budovy, hlavný vchod do budovy a bytov, vstupná brána do objektu. Debarierizácia – proces odstraňovania architektonických, komunikačných a sociálnych bariér. Návrh debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. Bariéra je prekážka vytvárajúca hendikep, obmedzenie, bariéry rozdeľujeme na – Architektonické, bránia prístupu a bezpečnému pohybu. Komunikačné a sociálne, sťažujú alebo znemožňujú prístup k informáciám a sociálnej integrácii. Obrubníková rampa napomáha prekonávať výškové rozdiely chodníkov a ciest. Manipulačný manévrovací priestor, voľná plocha na manévrovanie invalidného vozíka medzi stenami a zariadením miestnosti. Bezbariérové riešenie Lifteg, zariadenia pre imobilných na zdolávanie prekážok, schody, schodolez, schodolezy, stoličkový výťah, schodiskové plošiny, stropný zdvihák. Zvislé plošiny, zvislá plošina, nájazdové rampy, nájazdová rampa podľa normy. Opora pre zdravotne znevýhodnené osoby, rampa pre vozičkárov, vozičkára, vozičkár, invalidný vozík. Invalidný dôchodca, nájazdy, zdravotnícke potreby pre postihnutých, invalidov.