Dopyt  Výmena ventilov plynu
 Obec Košice
 Kateg Plyn
 Popis Výmena stúpačkových uzáverov plynu K800 v bytovom dome, ležaté rozvody plynu umiestnené vo vstupnom vestibule budovy 12 ks, ventil 5/4 FF, nadstavenie plynovej rúry 4 m, nový náter…
 Cena Podľa ponuky
 Zadal Zástupca vlastníkov v BD
 Detail dopytu
  pripojené dokumenty | kontakt | lehoty | … 
  Chcem spolupracovať  
|
 Zmazať dopyt / odoslať tel. kontakt na spárovanie   i?