Dopyt  Vytýčenie cesty geodetom
 Obec Nové Mesto nad Váhom
 Kateg Geodet
 Popis Geometrický plán na vytýčenie hranice budúcej cestnej komunikácie podľa územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom, cesta vedie cez 4 súkromné pozemky v intraviláne obce…
 Cena Podľa ponuky
 Zadal Súkromná osoba
 Detail dopytu
  pripojené dokumenty | kontakt | lehoty | … 
  Chcem spolupracovať  
|
 Zmazať dopyt / odoslať tel. kontakt na spárovanie   i?