Dopyt  Strojová vápennocementová omietka
 Obec Modra, ul. Sokolská
 Kateg Strojové omietky
 Popis Vyhotovenie strojovej vápennocementovej omietky pre exteriér o ploche 80 m2, zahladený povrch, murivo miešaný materiál, staršia stavba, príprava priestoru…
 Cena Podľa ponuky
 Zadal Súkromná osoba
 Detail dopytu
  pripojené dokumenty | kontakt | lehoty | … 
  Chcem spolupracovať  
|
 Zmazať dopyt / odoslať tel. kontakt na spárovanie   i?