11 PRAVIDIEL

na ktoré dbáme pri výbere dodávateľov!

Niekoľkoročné skúsenosti
Predpoklady na odvedenie vysoko kvalitnej práce
Dodržiavanie dohodnutých termínov
Používanie overených a kvalitných materiálov
Dodržiavanie predpisov a technologických postupov
Komunikácia a ústretovosť pri rokovaniach
Ohľaduplnosť k životnému prostrediu
Uprednostňovanie kvality pred kvantitou
Vážiť si zákazníkov, zamestnancov a svoju prácu
Objektívne overiteľné referencie
Nemá žiadne resty voči svojím zákazníkom!

OSOBNÁ SKÚSENOSŤ

Predražené cenové ponuky!

DOPYT

na stavebné práce a súvisiace služby!

Pracujeme vo vašej lokalite!

Inštalatér inštalatérske práce bytovkám